Koszyk

Ochrona powierzchni – dodatkowa obróbka

Dodatkowa obróbka

Nakładanie powłok lakierów przy poszczególnych warstwach podkładowych lub przy powlekaniu proszkowym:

Nasze obudowy mogą być lakierowane natychmiast po oczyszczeniu. Do tego celu nadają się lakiery DD, lakiery 1- lub 2-składnikowe, lakiery samochodowe, lakiery proszkowe, wodne i nitrolakiery.

W razie wątpliwości po lakierowaniu należy przeprowadzić test wytrzymałości powłoki. Należy przestrzegać wskazówek producenta lakieru dotyczących użytkowania.

Na żądanie możliwe jest następujące powlekanie dodatkowe:

  • Powlekanie tropikalne
    Dla zapewnienia wysokiego stopnia odporności na korozję w ciepłych i wilgotnych strefach klimatycznych (do użytku wewnątrz).
  • Lakierowanie chemiczne
    dla uzyskania najlepszej, osiągalnej za pomocą lakierów ochrony przed związkami nieorganicznymi i organicznymi.