Lista życzeń

Stopnie ochrony IP

Stopnie ochrony według IEC 60 529 (PN-EN 60 529)

Oznaczenie stopnia ochrony IP składa się z 2 cyfr:

 

Stopnie ochrony przed dotykiem i ciałami obcymi: pierwsza cyfra

Pierwsza
cyfra
Nazwa Objaśnienie
1 Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 50 mm i większej Kulka sondy o średnicy 50 mm nie może wnikać do końca1).
2 Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 12,5 mm i większymi Kulka sondy o średnicy 12,5 mm nie może wnikać do końca1).
Podzielony trzpień kontrolny powinien wnikać do długości 80 mm, musi być jednak zapewniony odpowiedni odstęp.
3 Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 2,5 mm i większymi Kulka sondy o średnicy 2,5 mm w ogóle nie może wnikać do wewnątrz1).
4 Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 1,0 mm i większymi Kulka sondy o średnicy 1,0 mm w ogóle nie może wnikać do wewnątrz1).
5 Ochrona przed pyłem Nie można całkowicie zapobiec wnikaniu pyłu, ale należy unikać jego przedostawania się w takich ilościach, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zadowalającą pracę urządzenia lub bezpieczeństwo.
6 Pyłoszczelność Brak wnikania pyłu przy podciśnieniu w obudowie wynoszącym 20 mbar.

1) Pełna średnica sondy nie może przejść przez otwór w obudowie.

 

Stopnie ochrony przed działaniem wody: druga cyfra

Druga
cyfra
Nazwa Objaśnienie
1 Ochrona przed kroplami wody Pionowo spadające krople nie mogą powodować żadnych szkód.
2 Zabezpieczenie przed kroplami wody, gdy obudowa przechylona jest o maks. 15°. Pionowo padające krople nie mogą powodować uszkodzeń, gdy obudowa odchylona jest od pionu o maks. 15° w obie strony.
3 Ochrona przed wodą rozpyloną Woda, która jest rozpylana pod kątem maks. 60° od pionu po obu stronach, nie może powodować skutków ubocznych.
4 Ochrona przed wodą rozpryskową Woda pryskająca na obudowę ze wszystkich stron nie może wywoływać żadnych szkodliwych skutków.
5 Ochrona przed strumieniem wody Strumienie wody padające na obudowę ze wszystkich stron nie mogą wywoływać żadnych szkodliwych skutków.
6 Ochrona przed silnym strumieniem wody Silne strumienie wody padające na obudowę ze wszystkich stron nie mogą wywoływać żadnych szkodliwych skutków.
7 Ochrona przed działaniem wody przy chwilowym zanurzeniu Woda nie może wnikać w ilościach, które mogą spowodować uszkodzenia, w wypadku gdy obudowa znajdzie się chwilowo pod wodą w normalnych warunkach ciśnieniowych i czasowych.
8 Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia w wodzie Woda nie może przedostawać się do wnętrza obudowy w ilościach powodujących szkodliwe skutki, gdy obudowa zostanie długotrwale zanurzona w wodzie w warunkach, które muszą zostać uzgodnione pomiędzy producentem a użytkownikiem. Te
warunki muszą być jednak trudniejsze niż w przypadku cyfry 7.
9 Ochrona przed działaniem wody podczas czyszczenia myjkami wysokociśnieniowymi Woda padająca na obudowę ze wszystkich stron nie może wywoływać żadnych szkodliwych skutków.

Przykład podania stopnia ochrony: IP 43:
Pierwsza cyfra = 4:
Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 1,0 mm i większymi
Druga cyfra = 3:
Ochrona przed wodą rozpyloną