IT-infrastruktur

IT-säkerhetslösningar

Ett perfekt skydd mot fysiska hot. Från modulära rumssystem till kassaskåp och brandsläckningssystem.

IT-säkerhetslösningar

Micro Data Center

Säkerhetsskåp i olika utföranden som fysiskt skyddshölje för ett eller flera serverskåp. Genom att lägga till olika utrustning kan säkerhetsskåpet kompletteras till ett fullt utrustat Micro Data Center.

IT-säkerhetslösningar

Brandlarm och släckningssystem DET-AC

Med den VdS-testade branddetekterings- och -släckanordningen för nätverks- och serverskåp kan upp till fem sammankopplade rack övervakas och släckas vid en eventuell brand. Det miljövänliga släckmedlet...

IT-säkerhetslösningar

Säkerhetsrum

Grundskydd och högtillgänglighetsskydd för datorhallar. Vi hjälper gärna dig som planerar en nybyggnation eller utökning av din datorhall med vår långa erfarenhet.