Optimera tillverkningsprocesserna för styrnings- och apparatskåp

Tillsammans skapar vi värde

Från komplicerat till enkelt – detta är grundtanken med era starka partner Eplan och Rittal. Våra lösningar ger er snabbare processer och ökad produktivitet. Vi optimerar och effektiviserar er värdekedja genom alla faser och under hela processen, allt från konstruktion, anskaffning och tillverkning till drift och IT. Vi gör det möjligt för dig att ta dig an omställningen till de nya industri 4.0-standarderna och bli en vinnare på hela processen.

Vårt mål: De lösningar som våra kunder vill ha i morgon har vi redan tagit fram och finns i lager redan idag.

Tillsammans är Rittal och Eplan dina framtida partner.

Vi kan era processer

De som går vinnande ur kampen är de som tänkt igenom hela processen ordentligt.

Rittal och Eplan använder en kombination av programvarulösningar, systemteknik och maskiner för automation. Den enda möjligheten för ställverkstillverkare att överleva är att erbjuda digitalisering och heltäckande data för alla sina processer och system. Rittal och Eplan står enade och erbjuder all sin gemensamma kunskap inom allt från Konstruktion, Anskaffning och Tillverkning till Drift och erbjuder perfekt samordnade lösningar.

Konstruktion

Nyckeln till ökad produktivitet vid apparatskåpstillverkning är digital integrering och fullständig datatillgång i hela värdekedjan. Prototyper tas fram på digital väg redan från början – och det är där den digitala tvillingen kommer in i bilden – och detta gör det möjligt att snabbt koppla samman olika processer och system.

Anskaffning

Det har aldrig varit enklare än det är nu att utforma och beställa precis vad man vill ha och få produkten levererad på nolltid. Våra lösningar för konfiguration och nätbutiker har en nära koppling till den digitalt integrerade produktionen vid den nya Rittal-fabriken. Ditt eget företags värdekedja kommer också att ha stor nytta av datatillgängligheten både under anskaffningsprocessen och tiden därefter.

Tillverkning

Utnyttja de helautomatiska maskinerna och innovativa automationslösningarna från Rittal och Rittal Automation Systems för er tillverkning. Den digitala tvillingen från Eplan som Eplan tar fram under konstruktionsfasen fungerar som en virtuell prototyp och central databas under hela produktionsprocessen.

Drift

Efter driftsättningen måste maskiner och anläggningar fungera på ett tillförlitligt sätt och på lång sikt. Detta är fullständigt nödvändigt för en effektiv och produktiv tillverkningsprocess. Även nu erbjuder EPLAN och Rittal innovativa lösningar.

Mervärdet för dig: Heltäckande data är den verkliga framgångsfaktorn. Detta sparar tid och pengar i era värdeskapande processer, förhindrar fel och ger en varaktig produktionsökning. I fokus står den digitala tvillingen av den faktiska produkten som sammanlänkar samtliga steg i processen, allt från elektroteknik till service. Produkterna från Rittal och Eplan bidrar under alla faser och hela processen, allt från konstruktion, anskaffning och tillverkning till drift och IT. Det ser till att du klarar av omställningen till Industri 4.0.

Rittal levererar skräddarsydda IT- och OT-lösningar för de data som behövs och genereras under produktionsprocessen. Dessa utgörs av allt från modulära skalbara systemarkitekturer och energieffektiva datorhallar med innovativa koncept för skydd av fysiska data och säkerhetskopiering till molnbaserade edge-datorhallar i den faktiska produktionsmiljön som kombinerar datasuveränitet och realtidsfunktioner samt AI-baserade applikationer. Överallt där industri och IT möts har Rittal den perfekta lösningen.

Vårt mål: att redan idag ha svar på frågor som du ställer imorgon. Och att erbjuda de lösningar du behöver i morgon.

Digitalt värdeskapande med datasuveränitet

Medelstora tillverkningsföretag ställs inför allt större utmaningar: Produktionsdata måste vara tillgängliga i realtid, men samtidigt ökar datavolymerna exponentiellt. Vi fokuserar alltid på säkerheten för era data, och vi erbjuder därför innovativa Rittal-skåpslösningar, våra egna molnlösningar i Tyskland och edge computing med ONCITE, inklusive lösningar med IIoT-programvara som till exempel en datamodell för industriell spårning som gör det möjligt att digitalisera värdekedjor. Läs mer om vårt IT-ekosystem – från industrin, för industrin.

”Smart Engineering and Production – för effektiv apparatskåpskonstruktion”

Startskottet gick för fem år sedan. EPLAN, Rittal och Phoenix Contact inledde då tekniksamarbetet ”Smart Engineering and Production 4.0” i syfte att skapa tillgänglighet i konstruktions- och produktionsprocesserna genom digitalisering. Denna vision har numera utvecklats till väl beprövade lösningar som gör det möjligt för företag att satsa på industrialisering. Dessa lösningar används varenda dag för att etablera en effektiv värdeskapande process som sträcker sig hela vägen från konstruktion och tillverkning fram till drift och service – det vill säga en absolut heltäckande datatillgänglighet som bygger på konceptet ”single source of truth”.

Ingela GmbH

Först en längre arbetsbänk – nu en professionell tjänsteleverantör

”Vi vill utnyttja automationen maximalt”, säger VD Info Straub. Detta lägger grunden för en utökad automation.

Alexander Bürkle

Elektrisk konstruktion med digital tvilling

Alexander Bürkle har ungefär 800 medarbetare på 22 platser i Sydtyskland och håller just nu på att ställa om från att vara en renodlad elgrossist till att också erbjuda tekniskt stöd till sina kunder inom byggteknik och industri för att hjälpa dem att...

Van Meer Industrial Services

Avancerad styrning med Rittal Automation Systems

Den nya digitala processtyrningen hos Van Meer Industrial Services i Nederländerna har resulterat i optimerad konstruktion, produktionsplanering och slutmontage.

Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Upp till 1 500 ledningar på åtta timmar

Andreas Ripplohs mål är fortsatt automation. Hans företag Ripploh Elektrotechnik & Engineering använder till exempel numera Wire Terminal från Rittal som effektiviserar kabelframställningen markant.