Uppfinna nytt och leva upp till värderingarna

Det är Rittal. Global aktör, innovationsledare, familjeföretag och topparbetsgivare.

Företaget

Rittal

Redan från starten var innovationskraft en del av ”Rittals DNA”. 1961 grundade entreprenören Rudolf Loh apparatskåpstillverkningen Rudolf Loh i Rittershausen. Företagets syfte: ”Apparatskåp direkt från lagret.” Samma år som företaget grundades kom världens första serietillverkade apparatskåp ut på marknaden. 1969 döptes företaget om till Rittal – efter rötterna i Rittershausen i Dietzhölztal. Några år senare är Rittals apparatskåp världsstandard – och det är de än i dag.

Om Rittal

Upptäck Rittals värld

Rittal. Power and Vision!

Om oss

Sedan Rittal grundades 1961 har företaget kontinuerligt utvecklats till världens ledande systemleverantör.

Rittals styrelse

Koncernledning

Den gemensamma viljan att lyckas är drivkraften för det målinriktade samarbetet inom Rittal.

Ansvar

Varje individ räknas

Ansvar för människorna och miljön i regionen, men även för hållbara produkter, lösningar och produktion, har en lång tradition inom Rittal och Friedhelm Loh Group.

Karriär

Perspektiv i en stark koncern

Karriär

Företagen i FLG tillhör de tekniska ledarna inom sina branscher.

Rittal globalt

Använd våra kontaktmöjligheter

Kontakt

Har du några frågor eller vill du hitta din kontaktperson?

Använd våra olika kontaktmöjligheter.

Intensivt samarbete med våra partner

Krav

Grundläggande förutsättningar för ett långsiktigt partnerskap

Våra framgångar på den globala marknaden och våra kunders belåtenhet är i hög grad beroende av våra leverantörer världen över.

Behov

Vi söker leverantörer inom dessa varugrupper

Vi ansvarar inte bara för Rittals Global Sourcing utan för alla företag inom Friedhelm Loh Group.

Friedhelm Loh Group

Global player and innovation leader

Globalt framgångsrik

Friedhelm Loh Group

Vi uppfinner intelligenta lösningar för industri, ekonomi och handel.

Video about the Friedhelm Loh Group

A family-owned company with vision

The Friedhelm Loh Group’s world in images