Tekniker och trender

Industri och IT

Världen blir digital

5G, industriell analys, artificiell intelligens, Industri 4.0, digitala tvillingar – detta är bara några få exempel på den revolution som just nu pågår inom industrivärlden. Tror du att detta är rätta vägen till innovation och tillväxt? Då talar vi samma språk.

Datormoln, IT-säkerhet, big data, nätverkslösningar, blockchain – allt detta är digitalt värdeskapande aktiviteter som påverkar företag i alla branscher.

Vi hjälper dig att skilja dig från konkurrenterna med innovativa lösningar – och därmed gå segrande ur den digitala omställningen. Vi erbjuder konkreta lösningar, smarta produkter och tjänster besvarar frågorna om framtiden och dagens trender.

Automation

Nya världar inom automation

Den tekniska utvecklingen förvandlar industrin. Digitalisering och artificiell intelligens öppnar nya världar inom automation.

datormoln

Datormoln är motorn bakom digitaliseringen

Med molntjänster kan företag oavsett storlek utnyttja fördelarna med digitalisering.

Digitalisering

Digitalisering skapar nya affärsmodeller inom industrin

Uppkopplad och intelligent: Digitaliseringen berör alla branscher.

Edge Computing

Redo för den digitala omställningen med Edge Computing

Edge Computing skapar förutsättningar för realtidsanvändning och industri 4.0. Många branscher och företag gynnas redan idag av den kraftfulla teknik som Rittal har att erbjuda.

Industri 4.0

Ökad effektivitet och nya affärsmodeller tack vare den intelligenta fabriken

Företag som skapar en uppkopplad och digitaliserad produktion klarar av kundernas allt större förväntningar om personlig anpassning, kvalitet och snabba leveranser.

IT-säkerhet i digitala system är högsta prioritet

IT när det fungerar

När IT-systemen fungerar perfekt är produktionen störningsfri. Här har vi optimal IT-säkerhet.

Förebyggande underhåll

Underhåll invändigt: förebyggande underhåll

Producera snabbt, störningsfritt och automatiskt: Fullt möjligt tack vare förebyggande underhåll.

Smart City

Den intelligenta staden är hållbar och effektiv

Smarta städer utnyttjar möjligheterna till digitalisering och uppkoppling för att öka effektiviteten och hållbarheten i alla offentliga miljöer.