Hitta nya lösningar för din bransch

Branschlösningar

Hitta nya lösningar för din bransch

Nya Tekniker och trender förändrar din bransch. De viktigaste drivkrafterna är Digitalisering, Individualisering och Klimatvänlighet. Vi griper oss an just de utmaningar som du står inför. Vår omfattande och branschspecifika kunskap om rättslägen, föreskrifter och branschstandarder ger oss omfattande insikter i hur dina utmaningar ser ut.

Den höga flexibiliteten och standardiseringen av ”Rittal – The System” hjälper oss att tillhandahålla skräddarsydda lösningar för ditt företag – oavsett om det handlar om industri eller IT och oavsett vilken bransch du är verksam inom.

Branscher i översikt

Bilindustrin

Pole Position är platsen för dig

Fordonsbranschen genomgår just nu en historisk omställning – från klassiska förbränningsmotorer till e-mobilitet.

Colocation

Optimala infrastrukturer för colocationslösningar

Samlokalisering är ett mycket viktigt område för operatörer av datorhallar, i synnerhet internet- och molntjänstleverantörer, och är just nu i stark tillväxt.

Järnvägsteknik

För en snabbare väg till målet

Framtida mobilitetskoncept ställer allt högre krav på såväl befintliga som nya trafikinfrastrukturer och järnvägsoperatörer. Det är därför av största vikt att skapa smidiga processer.

elektroteknik- och automationssektorn

Automation skapar värde

Konstruktion och drift av styr- och kopplingsanläggningar har förändrats kraftigt på grund av digitaliseringen.

Ekonomi

Digitalisering: Nya möjligheter för finansbranschen

Tekniker som blockchain och kryptering innebär nya utmaningar för finansbranschen, men utgör framför allt nya möjligheter till ökad effektivitet och säkerhet.

Ekonomi

Digitalisering: Nya möjligheter för finansbranschen

Tekniker som blockchain och kryptering innebär nya utmaningar för finansbranschen, men utgör framför allt nya möjligheter till ökad effektivitet och säkerhet.

Hälso- och sjukvård

Vi är redo för en digital hälso- och sjukvård

Digitaliseringen kommer att innebära en revolution för hälso- och sjukvården. E-hälsa måste tillmätas större betydelse för hälso- och sjukvården.

Rittal infrastruktur / telekom - 5G, IoT och AI innebär nya utmaningar för telekomnäten

Rittal infrastruktur / telekom - 5G, IoT och AI innebär nya utmaningar för telekomnäten

Internetutbyggnaden har eskalerat kraftigt de senaste åren och lär fortsätta att göra så även i framtiden. I takt med att datavolymerna också ökar ställs allt större krav på telekomföretagen och tillhörande infrastruktur.

Logistik

Vi levererar perfektion

Beställa idag och leverera i morgon är ute. Det påstår iallafall logistikbranschens storspelare. ”Same Day Delivery” eller åtminstone ”Delivery On Demand” är de nya slagorden som inte minst eldas på av webbutiker med sina blixtsnabba leveranstjänster...

Flygindustrin

Rittal har högtflygande planer

Även inom flygindustrin har digitaliseringen medfört nya affärsmodeller, och det gäller hela sektorn.

Sjöfartsbranschen

Kompletta lösningar för tuffa miljöer

Livet till sjöss kan bli väldigt krävande. De tekniska system som används inom sjöfartsbranschen måste skyddas ordentligt från den omgivande miljön.

maskinkonstruktion

Digitalt, uppkopplat och framtidssäkert

Digitalisering, Industri 4.0 och IoT (Internet of Things) är extremt viktiga inom maskin- och anläggningsteknik och det gäller både för leverantörer och användare.

Livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin

Vid livsmedelsproduktion är livsmedelssäkerhet A och O. Dessutom blir hållbar produktion allt viktigare.

Processindustrin

Moderna och effektiva processer för processindustrin

Stora omvälvningar pågår inom processindustrin. För att lyckas krävs därför transparenta, effektiva och välstrukturerade processer på alla nivåer inom organisationen.

Detaljhandeln

Smarta lösningar för detaljhandeln

Näringslivet har genomgått enorma förändringar de senaste åren, men ingen har varit så genomgripande som digitaliseringen av marknaden och konsumenternas beteende.