Villkor och bestämmelser

Allmänna leveransbestämmelser

Ladda ner våra nuvarande standardvillkor för försäljning och leverans här.
Senaste uppdatering: 2020-01-01. Med förbehåll för ändringar.

Du behöver Adobe Reader för att läsa dokumenten.
Det kan laddas ner programmet gratis från www.adobe.se.