Dina fördelar

 • Spara tid genom enkel konfiguration och beställning
 • Inga fler misstag vid val av tillbehör och bearbetning
 • Bättre planering tack vare dynamisk stycklista och prisvisning
 • Snabbare processer tack vare integrerade gränssnitt till Eplan och Rittals mjukvaror

IT-infrastruktur

IT Skåpsystem

Konfigurera nu

IT Power

Konfigurera nu

RiPanel

Översikt över alla funktioner

 • Snabbt och överskådligt utbud av apparatskåp och tillbehör
 • Enkel planering av urtag och hål inklusive visualisering av konfigurationen i 3D i realtid
 • Automatisk generering av beställnings- och tillverkningsdata samt dokumentation
 • Direkt överföring av konfigurationen till EPLAN Pro Panel
 • Logga in i webbshoppen för mer information om priserna och möjligheterna att beställa
 • Ytterligare möjligheter och mjukvaror

  Vill du hitta rätt produkt snabbt och enkelt? Vï har fler mjukvaror och konfiguratorer som kan hjälpa dig.

  Gränssnitt mellan människa och maskin

  Rittals olika bärarmsystem uppfyller alla individuella krav när det gäller övervakning och manövrering.

  Börja här

  Lådan, som är anpassad till de vanligaste panelleverantörerna, är mycket enkla att anpassa efter de individuella kraven med några få klick.

  Comfort-Panel: Starta konfigurering
  Optipanel: Starta konfigurering

  Strömfördelning

  Enkel konfiguering av Ri4Power anläggningar i enligt IEC 61439-2 inklusive typgodkännande.

  Starta Power Engineering

  Ett kompakt skensystem för strömfördelning till styrenheter och brytare med beröringsskyddat samlingsskeneplatta .

  Påbörja val

  Denna väljare möjliggör ett snabbt val av lämplig RiLine CB-adapter till din effektbrytare (MCCB) för montering på ett 60 mm RiLine samlingsskenesystem.

  Påbörja val

  Denna väljare möjliggör ett snabbt val av lämplig RiLine OM-adapter till din motorskyddsbrytare (motorgrupp) för montering på ett 60 mm RiLine samlingsskenesystem.

  Påbörja val

  Klimatisering

  Rittal Therm tar hand om den arbetskrävande beräkningen av den klimatisering som krävs och föreslår ett lämpligt urval av produkter. I slutet av beräkningen får du en detaljerad dokumentation. Denna ger dig maximal säkerhet vid utformningen av den optimala klimatiseringen. Therm stöder sig på anvisningarna i IEC/TR3 60890 AMD 1 och DIN 3168 för apparatskåpskylaggregat. Beräkningen av övertemperaturen enligt SS-EN 61439 kan göras enkelt med ett klick.

  Starta beräkning

  Ladda ner Therm-appen

  Mycket enkelt att välja rätt chiller för din maskin- och processkylning.

  Påbörja val

  Ladda ner Chiller-appen

  Rittal, som certifierade specialister, hjälper dig att följa de lagstadgade direktiven. Det är enkelt att använda vår F-gaskalkylator för att få reda på i vilken utsträckning en befintlig anläggning berörs av F-gasförordningen. Rittal F-gaskalkylator fastställer den aktuella CO₂-ekvivalenten baserat på GWP-värdet (GWP = Global Warming Potential) och fyllnadsmängden för det köldmedium som används. Denna CO₂-ekvivalent bestämmer vilka åtgärder du som driftansvarig måste vidta för att uppfylla F-gasförordningen.

  Starta beräkning

  Mer information om F-gasförordningen

  RiDiag är en programvara för analys av kylaggregat för att säkerställa korrekt drift och underhåll samt förenkla diagnos av systemmeddelanden.

  Mer information

   

  IT-klimatisering

  Denna kalkylator gör att du enkelt kan välja bland Liquid Cooling Packages (LCP) för rack- och radkylning av din IT-infrastruktur. LCP:ers kyleffekt beräknas genom att man anger olika fysikaliska parametrar, t.ex. vattnets tilloppstemperatur, vattenflöde, serverns till- och frånluftstemperatur.

  Starta beräkning

  Rittal, som certifierade specialister, hjälper dig att följa de lagstadgade direktiven. Det är enkelt att använda vår F-gaskalkylator för att få reda på i vilken utsträckning en befintlig anläggning berörs av F-gasförordningen. Rittal F-gaskalkylator fastställer den aktuella CO2-ekvivalenten baserat på GWP-värdet (GWP = Global Warming Potential) och fyllnadsmängden för det köldmedium som används. Denna CO2-ekvivalent avgör vilka åtgärder du som driftansvarig måste vidta för att uppfylla F-gasförordningen.

  Starta beräkning

  Mer information om F-gasförordningen