Alltid där för er.

Minimera era stilleståndstider. Öka er effektiviteten.

Service

Service

Hållbarhet och energieffektivitet är några av industriföretagens största utmaningar. Den här uppgiften handlar om att ta hänsyn till allt från mindre utrustningar till de stora produktionsmaskinerna.

Kraven på systemtillgänglighet ökar tillsammans med kostnads- och resurspress. Därför är det ännu viktigare att den egna produktionen hålls i optimalt skick genom kontinuerlig modernisering och underhåll. Rittal Service team har ett helhetserbjudande från en och samma leverantör, korta responstider och kvalificerade servicetekniker med omfattande produkt- och systemkunskaper.

Rittal Tillverkarservice

Rittal Tillverkarservice finns alltid nära dig. Alltid tillgänglig, med högt kvalificerade tekniker och lösningar som passar just dina behov.

En problemfri drift av er produktionsanläggning och hög tillgänglighet för ert data center är beroende av oavbrutna processer. Rittal Tillverkarservice erbjuder omfattande serviceexpertis, från installation och driftsättning till underhåll och reparationer till effektivitetsförbättringar och modernisering.

Allt från samma leverantör: Vi erbjuder er lösningar för växande behov av flexibilitet och korta svarstider, till exempel snabb tillgång till originalreservdelar och direktkontakt med vår tekniska support team.

Tillverkarens kompetens: Våra kvalificerade servicetekniker är alltid redo att hjälpa dig med kunskap och expertis inom industri- och IT-applikationer.

Närhet till kunden: Med över 150 serviceställen och mer än 1.000 service experter över hela världen säkerställer vi korta svarstider. I Tyskland säkerställer vårt interna team med mer än 50 servicetekniker en lokal närvaro.

Serviceutbud

Driftstopp och förlust av prestanda kostar både tid och pengar. Därför har våra kunder världen över tillgång till ett omfattande serviceerbjudande med individuellt valbara optioner. Från konfiguration och idrifttagning till eftermarknadsservice. Vi förser dig snabbt och enkelt med originalreservdelar och om det skulle uppstå problem kan vi hjälpa dig på plats eller i en av våra fabriker.

Montering, installation, idrifttagning

Satsa på tillverkarkompetens

Vi stöder dig under alla faser i produktlivscykeln och därmed även under implementeringsfasen av din IT- och industritillämpning.

Underhåll

Bevarat värde på installationen

Maximera processförloppen under hela livstiden.

Serviceavtal

Kostnader som kan planeras

Räkna ut din servicebudget för de kommande åren.

På plats över hela världen

Redan från början måste anläggningar, system och IT-miljöer fungera utan problem och störningar – alltid och överallt. Detta är Rittal Service specialområde.

Med vårt världsomspännande servicenätverk kan du lita på den globala tillförlitligheten. Den garanterade responstiden från felanmälan håller kostnaderna för driftstopp så låga som möjligt. Med individuella serviceavtal kan du välja ett passande erbjudande. Dessutom erbjuder vi dig världsomspännande underhålls- och reservdelsservice.

Upptäck våra Rittal  platser världen över.

Ytterligare tjänster

Reservdelar

Val av reservdelar

Hitta rätt reservdelar till din Rittal-produkt.

Verktyg

Uppkoppling och verktyg

Upptäck praktiska verktyg för planering och övervakning.

EVVA Sicherheitstechnologie

Rittals service övertygar

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH har som en del av sin CSR-strategi utlovat att arbeta för ökad hållbarhet. Innovativa komponenter som Rittals nya Blue e+-klimataggregat hjälper EVVA att spara energi.