Vi vet vad som är viktigt för dig.

Lösningar för dina utmaningar.

Lösningar

För industri och IT

Det spelar ingen roll vilken bransch du är verksam inom och vilka utmaningar du står inför. Tillsammans med starka samarbetspartners som Eplan och German Edge Cloud kan Rittal med sina konkreta lösningar hjälpa dig att lyckas.

Industrilösningar

Så blir digitaliseringen en framgångssaga

Vi kan nog vara fullt överens om en sak: Om företag vill kunna skydda sin verksamhet på sikt måste de arbeta mer systematiskt än någonsin med att effektivisera sina processer med hjälp av konsekventa och heltäckande data samt standardiserade processer och lösningar. Dessutom måste företagen fokusera mer på ekonomi och ekologi i och med att klimatfrågan blir allt viktigare..

Vi har därför tagit fram ett flexibelt och modulärt system som också tillhandahåller individuella skräddarsydda lösningar. Vårt fokus ligger på att understödja dina värdekedjor och processer på bästa sätt. Överallt där industri och IT möts har Rittal den perfekta lösningen.

Livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin

Vid livsmedelsproduktion är livsmedelssäkerhet A och O. Dessutom blir hållbar produktion allt viktigare.

Nestlé Schweiz

Hygienisk design i forskningscentret

Nestlé är ett företag som ställer krav på avancerad processteknik, hög tillgänglighet och hygienisk design när de köper in nya maskiner från sina leverantörer. Detta gäller även Rittal.

IT-lösningar

Flexibla och kraftfulla

Våra IT-lösningar bygger på högeffektiva nätverks- och serverrack i alla storlekar – allt från fristående racktillämpningar till färdigkonfigurerade datorhallar. Våra lösningar omfattar hela värdekedjan, allt från konfiguration, produktion, logistik och eventuella anpassningar ute hos kunden till smarta lösningar för underhåll och service.

Vi erbjuder även flexibla infrastruktur- och molnlösningar enligt ”IT as a Service”-modellen. Helhetslösningen ONCITE hjälper företag att hantera digitaliseringsbehoven. Det är en industriell edge-datorhall som innebär att du kan göra dina befintliga interna IT-infrastrukturer betydligt mer kraftfulla och värdefulla vid användning som datakällor.

Edge Computing

Redo för den digitala omställningen med Edge Computing

Edge Computing skapar förutsättningar för realtidsanvändning och industri 4.0. Många branscher och företag gynnas redan idag av den kraftfulla teknik som Rittal har att erbjuda.

Hälso- och sjukvård

Vi är redo för en digital hälso- och sjukvård

Digitaliseringen kommer att innebära en revolution för hälso- och sjukvården. E-hälsa måste tillmätas större betydelse för hälso- och sjukvården.

B. Braun

En datorhall som uppfyller industri 4.0-kraven i en handvändning

IT-experterna på B. Braun, en världsledande tillverkare av medicintekniska produkter och läkemedel, stod inför en utmaning: den nya hypermoderna tillverkningsanläggningen krävde att man snabbt byggde ut sin IT-infrastruktur.