Naar de nieuwe website rittal.be
Winkelmandje

Voorwaarden

Basisvoorwaarden voor een duurzame samenwerking

Ons succes op de wereldmarkt en de tevredenheid van onze klanten is in hoge mate afhankelijk van de prestaties van onze wereldwijde leveranciers.

Efficiënte processen in de leveringsketen zijn daarbij van doorslaggevend belang, om samen een optimum aan efficiency en kwaliteit in de leveringsketen tot onze klant te realiseren.

Daarbij hechten wij bijzonder belang aan een open informatie-uitwisseling en bereidheid tot samenwerking met onze partners.

Wij verwachten, als uitgangspunt voor een duurzame leverancierrelatie, een foutloze en flexibele levering bij concurrerende prijzen en gelijkblijvende hoge kwaliteit.

 

Bovendien verwachten wij:

 • Target Costing

  Kostentransparantie - vormen van doelprijzen - productieconcepten

  Een belangrijk instrument voor de price finding is het werken met doelprijzen, die wij op basis van optimale structuren op het gebied van constructie, productie, logistiek, kwaliteit en administratie zullen vaststellen. Deze berekeningen worden volledig onafhankelijk van aanwezige structuren gemaakt (Target Costing). Hiertoe behoren naast gunstige constructie- en productieconcepten o.a. geschikte machines en processen plus principes van de Lean Production en het Total Quality Management.

  Het doel van het opstellen van inkoopdoelprijzen is het creëren van kostentransparantie. In een open kostendiscussie met onze leverancier willen wij kostenverhogende factoren, die door Rittal en onze leverancier worden veroorzaakt, elimineren en zo het optimale kostenniveau bereiken. Voorwaarde is de bereidheid en de capaciteit van onze leveranciers, in een team open over gegeven en mogelijke kostenconstructies te discussiëren en nieuwe structuren te creëren. Wij van onze kant zijn bereid, lange termijn samenwerkingsverbanden met onze leveranciers aan te gaan.

  Ons doel: Onze leveranciers maken winst op wereldmarktprijsniveau.

 • Kwaliteit

  Duurzame levering van kwaliteit - stringente kwaliteitsplanning - continue kwaliteitsbevordering - langdurige betrouwbaarheid

  Wij zijn partners met onze leveranciers - door de samenwerking bij Early Supplier Involvement en de vorming van inkoopdoelprijzen. Zo werkt u actief mee om nul-fout-kwaliteit te bereiken.

  Daarvoor moeten onze leveranciers A-leverancier zijn resp. de potentie daarvoor hebben. Wij verwachten preventieve maatregelen om de kwaliteit te waarborgen vanaf het begin van de serie in plaats van alleen foutherkenning. Daarvoor moeten leveranciers een kwaliteitsplanning maken, die constructie- en proces-FMEA, test- en beproevingsplanning (voor kwalificatie- en standaard beproevingen) plus monstername van de prototypen omvat. Daardoor worden zwakke plekken vroegtijdig ontdekt.

  Ons doel: de arbeidskwaliteit verder verbeteren. Dat is een wezenlijke voorwaarde, om de kwaliteitsgerelateerde foutkosten bij leveranciers en bij Rittal te reduceren.

  Wij willen optimale kwaliteit in de leveranciersketen bereiken. Daarvoor overleggen wij met onze leveranciers. Herhalingsbeproevingen moeten worden vermeden.

  Kwaliteitsborgingsovereenkomsten (QSV) maken het ons daarom mogelijk, goederenontvangstbeproevingen bij Rittal te laten vervallen.

  De hoge betrouwbaarheid en de foutloze aanlevering door onze leveranciers maakt het mogelijk voorraden in de totale logistieke keten te verminderen en nieuwe logistieke concepten in te voeren.

 • Ontwikkelingsdiensten

  Early Supplier Involvement - Simultaneous Engineering - Ontwikkelingsteam - Projectmanagement - Kostenmanagement

  Via Simultaneous Engineering betrekken wij onze leveranciers al vanaf de beginfase in de ontwikkeling van onze producten. Doel van de Early Supplier Involvement is, samen in het team producten te ontwikkelen en zo dubbel werk te voorkomen en waardevolle capaciteiten optimaal te benutten.

  De leverancier maakt deel uit van ons ontwikkelingsteam, daar brengt deze zijn specialistische kennis in en neemt ook de detailconstructie en de monsters tot aan de nulserie voor zijn rekening. Op dezelfde wijze zijn wij bereid, onze ervaring voor wat betreft systeemkoppeling en veldgedrag ter beschikking te stellen. Door langetermijn overeenkomsten willen wij waarborgen, dat onze ontwikkelingsleverancier ook de serie levert en zo een volledige knowhow-uitwisseling bereiken.

  Deze nieuwe vorm van samenwerking in de ontwikkeling vraagt om het consequent toepassen van Single Sourcing. Voor onze onderdeelfamilies zullen wij de "strategische leveranciers" bepalen, waarmee wij de toekomst samen vorm willen geven. Bij de evaluatie zijn niet alleen het kostenniveau van belang, maar ook de prestaties op het gebied van kwaliteit, ontwikkeling, logistiek en innovatie. Wij streven naar een samenwerking als partners op basis van onderlinge betrouwbaarheid, openheid en eerlijkheid.

  Met de Early Supplier Involvment willen wij een bijdrage aan het verkorten van de ontwikkelingstijden leveren en de materiaalkosten duidelijk verminderen. Hiervoor hebben wij overeenkomstige leverancierstructuren nodig. Onze partners zijn in staat, ons voordelige ontwikkelingen met praktische methodes en toleranties aan te bieden. Samen willen wij de basis voor optimale kostenstructuren creëren, om zo de door onze klanten gegeven doelprijzen te bereiken.

 • Logistiek

  Optimalisatie van: Voorraden - goederenstromen - informatiestromen

  De fabricagestructuren bij Rittal vragen om een flexibilisatie bij de productieprocessen en de leveringslogistiek van onze leveranciers. Ons doel is de optimalisatie van de productietoevoer door montagesynchrone aanlevering van de onderdelen door de leverancier of Vendor Managed Inventory bij tegelijkertijd voorraadminimalisatie in de totale toeleveringsketen.

  Een uitgangspunt daarvoor vormt de gedetailleerde en snelle afstemming van onze klantvragen met de Rittal voorraden en de productielogistiek van onze leveranciers. Met deze afstemming, geflankeerd door onze wekelijkse leveringsvraag met een verre horizon, willen wij onze leveranciers ondersteunen om, gebruik makend van hun flexibele fabricagestructuren, een verdere lotgrootte-optimalisatie en zo een vermindering van de voorraden te realiseren.

  Organisatorisch willen wij via korte beslissingswegen tussen de leverancier en Rittal een betere planning van de goederenoproepen qua hoeveelheden en termijnen realiseren en de administratieve inspanning aan beide zijden verminderen.

 

Optimale voorwaarden

 • Aan de optimale voorwaarden voldoen leveranciers, die...

  • aan een procesgerichte samenwerking conform DIN EN ISO 9000 zijn gewend
  • een DIN EN -ISO, VDA resp. ISOTS certificering kunnen overleggen
  • onze inkoopvoorwaarden en de kwaliteitsborgingsovereenkomst (QSV) accepteren
  • continu aan de optimalisatie van de eigen processen werken
  • een technisch gekwalificeerde en concurrerende aanbod hebben
  • positief staan tegenover een mogelijke medewerking/opname in het ontwikkelingsproces
  • een eigen bijdrage in de technische competentie voor fabricage en product leveren
  • actief en toegewijd meewerken aan de implementatie van voordelige, fabricagetechnisch goede oplossingen
  • duidelijk een innovatiebehoefte tonen
  • leveringstermijnen en contracten betrouwbaar aanhouden / duidelijk leveringsovereenkomsten en contracten aanhouden
  • binnen de juiste termijn en vooral flexibel op onze behoeften kunnen reageren
  • concurrerende diensten tegen wereldwijde economische condities aanbieden
  • in onze klanten ook hun klanten zien
  • bereid zijn, leveringsovereenkomsten en vertrouwelijkheidsverklaringen te ondertekenen
  • bereid zijn, de kwaliteit van de communicatie en de logistieke samenwerking constant te bewaken en te optimaliseren
  • geïnteresseerd zijn in een langdurige vertrouwensrelatie en ondersteunend/adviserend als partner willen samenwerken
  • milieubewust denken en milieuvriendelijke oplossingen aanbieden