Indkøbskurv

Intensive EM-felter

Afskærmning mod særligt intensive elektromagnetiske interferensfelter

Særligt intensive elektromagnetiske interferensfelter kan f.eks. opstå ved mikrobølgetørring, EDM-anlæg og højfrekvente svejsesystemer. I denne sammenhæng er standardkabinetter fra Rittal ofte utilstrækkelige. I stedet anbefaler vi anvendelse af Rittals EMC-skabe.

Sådan opnår vi en høj skærmvirkning

De udvendige skabsoverflader forbindes med hinanden på en elektrisk ledende, stort set spaltefri måde ved hjælp af en ledende specialpakning. De indvendige overflader og pakningskanterne overmales ikke. Aluzink-overfladebehandlingen af grundmaterialet sikrer korrosionsbeskyttelse.

Et skab er aldrig bedre i brug end det er forarbejdet til!

Hvis der skal fremstilles udskæringer til observationsvinduer og klimateknik skal man være omhyggelig med at bevare skærmeffekten (skærmede vinduer, trådnet, cellestruktur).

  • Sådan vises skærmeffekten:

    Skærmdæmpningsdiagrammet afbilder kapslingens svækkelse af felterne på en logaritmisk skala i forhold til frekvensen.

  • 20 dB skærmdæmpning svarer til en svækkelse med faktor 10
  • 40 dB skærmdæmpning svarer til en svækkelse med faktor 100
  • 60 dB skærmdæmpning svarer til en svækkelse med faktor 1000
  • osv.