Indkøbskurv

Overfladebeskyttelse Plus

Udvidede testprocedurer hos Rittal

Vores udvidede testprocedure - Overfladebeskyttelse Plus - afprøver materialer på systemniveau. Det vil sige at hele produktet, og ikke bare de enkelte dele, undergår en afprøvningsprocedure inden for det relevante anvendelsesområde.

 • Geometriske faktorer inddrages
 • Afprøvning med realistiske testmedier
 • Optimal materialeudvælgelse og -kombination
 • Testprocedure for korrosionsbeskyttelse (komponentorienteret og konstruktionsfokuseret)

Korrosionens afhængighed af de lokale omgivende forhold, dvs. korrosionsrater ved lavtlegeret stål:

  Gennemsnitlige korrosionsrater i µm/år
  Nordsøen Middelhavet Den persiske golf
Atmosfære 50-70    
Oversprøjtningszone 140 140 190
Skiftevist neddyppet zone 80 50 50
Lavvandszone 210 160 130
Permanent neddyppet zone 30 40 40
Havbund 20    

 

 • Testmetode for korrosionsbeskyttelse

  • iht. almindelige forskrifter som f.eks. EN, IEC, ASTM

  Fordel: Ensartet målestok, sammenlignelig

  Ulempe: Rent komponentbaseret (f.eks. kun metalplader)

 • Udvidet testprocedure (Rittal)

  • Afprøvning på systemniveau (hele produktet i stedet for blot enkeltdele)
  • Geometriske faktorer afprøves også (kanter, former, ...)
  • Afprøvning med realistiske testmedier

  Fordel: Realistisk, optimal materialeudvælgelse og -kombination inden for hvert enkelt anvendelsesområde (overmalet stål, rustfrit stål, aluminium, zink)

 • Konstruktiv rustbeskyttelse

  • Undgåelse og aftætning af spalter
  • Velegnede materialesammensætninger
  • Organiske belægninger så vidt muligt