Indkøbskurv

CE-overensstemmelse

CE-mærkning af Rittals tomme skabe

Når det gælder CE-mærkning, er tomme skabe omfattet af et gældende EU-direktiv, som foreskriver mærkningspligt, nemlig EU's lavspændingsdirektiv 2006/95/EF baseret på typetester iht. DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04

Andre relevante direktiver:
Maskindirektivet 2006/42/EF
EMC-direktivet 2004/108/EF

Af forskellige årsager har Rittal ikke forsynet sine tomme skabe med CE-mærkning førhen, trods omfattende afprøvning i henhold til DIN EN 62208, hvilket også er dokumenteret i produktdokumentationen og andre godkendelser.

Mærkning vil fremover blive gennemført for alle skabe, der skal anvendes som typetestede tomme skabe iht. DIN EN 62208 til kombinationer af lavspændingstavleanlæg iht. DIN EN 60439-1 inden for rammerne af typeskiltenes tilpasning. Hvis det er nødvendigt, kan overensstemmelseserklæringer stilles til rådighed allerede før den endelige mærkning af produkterne, eftersom de relevante afprøvninger er blevet udført tidligere.

Eftersom den standard, som mærkningen er baseret på, ikke i øjeblikket gælder for skabe omfattet af specifikke produktstandarder (som f.eks. elektronikkabinetter efter IEC 60297 eller skabe til IT-udstyr), vil kun typiske "industriskabe" til kombinationer af lavspændingstavleanlæg blive mærket.

Grundlæggende CE-mærkningsinformation

Hvad betyder den?

CE-mærkning er ikke det samme som certificering, hvor en producent frivilligt får sit produkts positive egenskaber bekræftet af testinstitutter.

Det er en lovmæssigt foreskrevet mærkning af alle produkter, som opfylder EU's direktiver.

Hovedformålet med CE-mærkning er at fjerne handelshindringer mellem de enkelte EU-lande. CE-symbolet er et administrativt symbol, der oprindeligt ikke var beregnet for forbrugere eller slutkunder. Det var tænkt som en indikation over for de markedsovervågende myndigheder af, at de mærkede produkter opfylder kravene til de tekniske harmoniseringsdirektiver, især sikkerhedsdirektiverne. Det kan opfattes som en slags "teknisk pas" for bestemte produkter inden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde.

CE-mærkningen er baseret på den europæiske unions harmoniseringsbegreb og den dermed forbundne voksende betydning af europæisk standardisering. Den sigter primært på gensidig anerkendelse af eksisterende national lovgivning, standarder og specifikationer, især med henblik på forbrugerbeskyttelse, hvor fokus ligger på sundhed, sikkerhed og miljø.

CE-overensstemmelse