Indkøbskurv

Produktmiljøbeskyttelse

Produktmiljøbeskyttelse hos Rittal

Information om miljøbeskyttelse hos Rittal

 • AA-TL035 Rittals forbuds- og deklarationsliste

  Rittals forbuds- og deklarationsliste (AA-TL035)kan downloades på engelsk i menuen til højre.

 • RoHS & WEEE

  RoHS Compliance

  All of our products comply with the EU RoHS Directive "RoHS II" 2011/65/EU (Recast 2002/95/EC) and the associated Delegated Directive (EU) 2015/863 („RoHS III“).

  WEEE Compliance: WEEE Reg.-No. 11161726

  We registered for the relevant B2B categories under Rittal WEEE-Reg-No. 11161726.

 • REACH

  Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer

  Hvad er REACH?

  Registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier som konsekvens af en ny kemikalielovgivning i EU.

  Nøgleaspekterne er:

  • Entydig regulering af registrering og godkendelse af "kemikalier". Alle "stoffer" (kemikalier) med en årlig produktions-/importvolumen på 1 ton eller mere skal registreres af producenterne/importørerne. Registrering sker udelukkende hos det europæiske kemikalieagentur (EchA).
  • Omvendt bevisbyrde påhviler producenterne af "kemikalier". Producenterne skal "aktivt" oplyse deres kunder om brugen af "betænkelige stoffer" og/eller tilbyde alternativer. Det betyder, at Rittal "aktivt" skal informeres af sine leverandører, og at Rittal derefter "aktivt" skal informere sine kunder.
  • Ingen data - Intet marked

 • Frivillige oplysninger iht. ozonregulativet

  Rittals klimatekniske produkter overholder bestemmelserne i EU's ozonregulativ nr. 1005/2009.

  De kølemidler, vi anvender, er CFC-frie HFC-kølemidler. De indeholder ikke klor og har intet potentiale for udtynding af ozonlaget.

  Rittal anvender følgende kølemidler:

  • R134a
  • R407C
  • R410A

  Disse kølemidler er ikke blandt de stoffer, som er omfattet af ozonregulativet (EU) nr. 1005/2009, og de hører heller ikke til gruppen af haloner. Følgende produkter fra Rittal er fyldt med kølemiddel:

  • Skabskøleenheder (R134a)
  • Klimadøre, klimaskabe, klimasideplader (R134a)
  • Returkøleanlæg (R134a, R407C eller R410A)

  Yderligere information om kølemidler anvendt af Rittal kan findes i de relevante sikkerhedsdatablade.

 • BattG (tysk lov om batterier)

  Kundeinformation om returnering af industribatterier

  Rittal GmbH & Co. KG er kun i sjældne tilfælde den første virksomhed, der har introduceret industribatterier på markedet. Som hovedregel vil Rittal acceptere returnering af solgte batterier uden beregning til sine leveringscentre eller sit hovedkvarter. På grund af virksomhedens størrelse kan der gælde forskellige regler i individuelle tilfælde, som enten foreskriver returnering til og genvinding af batterier via udpegede virksomheder, eller kontraktmæssige aftaler med kunder desangående.

 • Conflict Minerals

  Vores rapport "Rittal's Conflict-free Minerals Policy" og "CFSI_CMRT Company level" kan downloades på engelsk i menuen til højre.

 • ErP direktivet

  "The ErP Company statement on fan energy efficiency" og "The ErP Company Statement on climate control efficiency Ecodesign" findes på engelsk og kan downloades i menuen til højre.

 • Packaging and Packaging Waste Directive

  Dokumentet "Compliance Declaration with European Directive" kan downloades på engelsk i menuen til højre.

 • F-GasV 517/2014 F-GasV-Statement
 • Material Declaration SDoC IMO SOLAS