Indkøbskurv

NEMA-kapslingsklasser

National Electrical Manufacturers Association

National Electrical Manufacturers Association (NEMA) er en standardiseringsorganisation i Washington, USA, som offentliggør en række tekniske standarder, men som ikke selv tester eller certificerer produkter.

Den efterfølgende NEMA-klassificering beskriver i grundtræk beskyttelsen af personer mod utilsigtet berøring af udstyr, samt beskyttelse af kapslinger mod eksterne faktorer.

Kapslingsklasse Forklaring
NEMA 1 Indendørs anvendelse, beskyttet mod nedfaldende snavs.
NEMA 2 Indendørs anvendelse, beskyttet mod nedfaldende snavs og dryppende vand.
NEMA 3 Udendørs anvendelse, beskyttet mod regn, slud, sne og vindblæst støv; endvidere beskyttet mod skader som følge af udvendige isdannelser på kapslingen.
NEMA 3R Udendørs anvendelse, beskyttet mod regn, slud, sne; endvidere beskyttet mod skader som følge af udvendige isdannelser på kapslingen.
NEMA 3S Indendørs eller udendørs anvendelse; beskyttet mod regn, slud og vindblæst støv; endvidere forbliver udvendige mekanismer funktionsdygtige ved isaflejringer.
NEMA 4 Indendørs eller udendørs anvendelse, beskyttet mod vindblæst støv og regn, oversprøjtning og vandstråler; endvidere beskyttet mod skader som følge af udvendige isdannelser på kapslingen.
NEMA 4X Indendørs eller udendørs anvendelse, beskyttet mod vindblæst støv og regn, oversprøjtning og vandstråler samt korrosion; endvidere beskyttet mod skader som følge af udvendige isdannelser på kapslingen.
NEMA 5 Indendørs anvendelse; beskyttet mod nedfaldende snavs, fastgroende luftbårent støv, fnug, fibre samt dryppende ikke-korrosive væsker.
NEMA 6 Indendørs eller udendørs anvendelse, beskyttet mod nedfaldende snavs, vandstråler og indtrængende vand ved lejlighedsvis, delvis neddypning til en bestemt dybde; endvidere beskyttet mod skader som følge af udvendige isdannelser på kapslingen.
NEMA 6P Indendørs eller udendørs anvendelse, beskyttet mod vandstråler og indtrængende vand ved længere perioder med neddypning til en bestemt dybde; endvidere beskyttet mod skader som følge af udvendige isdannelser på kapslingen.
NEMA 12 Indendørs anvendelse; beskyttet mod nedfaldende snavs, omhvirvlende støv og dryppende ikke-korrosive væsker.
NEMA 13 Indendørs anvendelse: beskyttet mod støv, nedfaldende snavs, oversprøjtning af vand og olie samt ikke-korrosive kølemidler.

Yderligere information

Yderligere information om NEMA
kan findes på www.nema.org