Indkøbskurv

Sikre og effektive Edge Data Centre udvikler processer i stålindustrien

25.03.2019. ”State-of-the-art” produktionsanlæg vil løbende benytte strømmen af værdifuld data fra forskning, produktudvikling, produktion og kundeservice i hele virksomheden. De har derfor behov for at kunne tilpasse sin IT-infrastruktur. Rittal har udviklet nøglefærdige løsninger som kan håndtere de store data mængder.

I et specifikt projekt i Ruhrdistriktet i Tyskland producerer en ledende stålproducent flere hundrede stålprodukter i sit højautomatiserede produktionsanlæg. Mange af processerne styres via sensorer og robotter, hvilket kræver installation af højtydende IT-systemer ved siden af produktionsstederne. Korte latenstider og hurtig datatilgængelighed er to af de vigtigste krav. Samtidig skal IT-infrastrukturen beskyttes mod uautoriseret adgang og hårde produktionsmiljøer.

Decentraliserede IT-systemer

Edge Data Centre er decentraliserede IT-systemer, der ligger i umiddelbar nærhed af datakilderne, hvilket er med til at sikre en exceptionel hurtig første databehandling. De er også knyttet til cloud datacentre til bearbejdning af downtime data. Softwareapplikationer i tilsluttede datacentre anvender denne opdaterede data til udførelse af analyser som kræver høj datakraft.

Den perfekte løsning til hver applikation

Et Edge Data Center er udformet så virksomheden kan tilpasse det til ønskede det ønskede ydelsesniveau ved hjælp af prækonfigurerede, standardiserede moduler. Klimakontrol og strømforsyningsmoduler, IT-racks og sikkerhedskomponenter er koordinerede med hinanden. Eksempelvis kan mindre systemer varetage opgaver som den indledende aggregering af sensordata på en produktionslinje, hvilket bidrager til yderligere at optimere produktionsprocesserne, mens mere kraftfulde datacentre efter behov anvendes for at øge beregningskraften på det aktuelle sted.

Krav bestemmer konfigurationen

Modulæra Edge Data Centre kan installeres i form af en container på virksomhedens område eller i en fabriksbygning og er ofte den ideelle løsning. Takket være sine stålvægge er IT-containere både stabile og sikre. At de herudover også er flytbare, gør dem meget fleksible og betyder at datacentret kan installeres hvor som helst på virksomhedens område eller på lager- og i produktionsbygninger. Med en egnet køleteknik understøtter de en effekt på op til 35 kW pr. IT-rack.

Undgå produktionsstop

Beskyttelseskategorien afgøres af faktorer som plads og hvor fejlsikret systemet skal være. Et Edge Data Center kan også installeres i et rum-i-rummet miljø til avancerede sikkerhedskrav. Et sikkerhedsrum af denne type giver maksimal beskyttelse mod støv, snavs og brand. Mens beskyttelsesklasse IP 22 er tilstrækkeligt i kontormiljøer, kræver Industri 4.0-installationer beskyttelsesklasser på op til IP 55. Indkapslinger som beskyttes på denne måde er med til at forhindre at skadelige støvelementer samler sig. De har desuden fuldstændig kontaktbeskyttelse og beskyttes mod vandstråler fra alle retninger. Egnede løsninger til brandbeskyttelse, eksempelvis et slukningssystem installeret i teknikskabet, er også nødvendigt. Systemet bør indeholde et tidligt branddetekteringssystem og et aktivt slukningssystem for at forhindre at en brand spreder sig.

Overvågning

Det er vigtigt at bruge et overvågningssystem som omfatter strømforsyning, køling, branddetektering og slukning, men som også omfatter indkapslinger/rack døre samt sidepaneler. Elektronisk dørlås har den ekstra fordel at det bliver nemmere at bestemme, hvilket personale som skal have adgang til IT og hvornår. Ved ekstern vedligeholdelse eller i nødsituationer kan det være nødvendigt helt at lukke ned for systemet, hvilket afbryder strømforsyningen. Omkoblingsbare PDU’er (strømfordelingsenheder) er nødvendige til dette formål. For at minimere driftsomkostningerne bør Edge-systemet automatiseres og gøres stort set vedligeholdelsesfrit.

Tilpasset digitalisering

Alsidige, skalerbare Edge-systemer gør det nemt for virksomheder i stålindustrien at tilpasse sin IT-infrastruktur til de nyeste digitaliseringsinitiativer samtidig med at strenge sikkerhedsstandarder opretholdes og hjælper dem med at integrere IT-resurser fra skyen. Ny data og et stigende antal IT-baserede processer kan i sidste ende skabe nye tjenester som vedligeholdelse af stålprodukter og andre intelligente tjenester.

Gratis guide:IT manager! How can you best use your suppliers to meet your Edge solution SLA requirements

Billedtekster:

fri172011400: Klar til brug - det nøglefærdige datacenter indeholder alle vitale komponenter - fra IT-rack til klimakontrolteknik og strømforsyning. Selve containeren – med beskyttelsesdækslet - tillader udendørsinstallation med IP 56-beskyttelse.

Figur 2 (fri182003800): Höchst Cloud Park i Frankfurt-regionen er et eksempel på et datacenter for virksomheder som efterspørger Industri 4.0-applikationer og Edge-scenarier med korte latenstider. IT-ressourcer kan skabes hurtigt og sikkert takket være nøglefærdige IT-containere fra Rittal.