Indkøbskurv

Skån klimaet og følg reglerne med Rittal

03.02.2020. Fra og med den 1. januar 2020 forbydes anvendelse af visse kølemedier. Samtidig indføres der nye forordninger og regler for drift, service og mærkning af køle- og klimastyringsanlæg.

EU's krav

Baggrunden er EU's forordning EU/517/2014 om fluorholdige drivhusgasser ("F-gasforordningen"), som har været i kraft siden 1. januar 2015. EU-forordningen fokuserer på en gradvis begrænsning af mængden af fluorholdige gasser for at reducere deres indvirkning på den globale opvarmning. F-gasser anvendes blandt andet som kølemedier i køleenheder og klimastyringsanlæg.

Målet er at reducere de industrielle udslip med 70 procent frem til 2030 sammenholdt med niveauerne for 1990, hvilket indebærer at udslippene af F-gasser i EU skal reduceres med 70 millioner tons kuldioxidækvivalenter (CO2e) til 35 millioner tons CO2e i 2030. Fra og med den 1. januar 2020 indebærer dette et forbud mod anvendelse af kølemedier med et GWP (Global Warming Potential), som er højere end 2500. Et kølemediums GWP-faktor angiver, hvor stor drivhuseffekt udslippet af et kg af kølemediet har, sammenholdt med udslip af et kg kuldioxid (CO2).

Rittal, som er en førende leverandør af køle- og klimastyringsanlæg til kapslinger, der anvendes inden for industri og IT, har gennem flere år designet sit udstyr til højere energieffektivitet og lavere miljø- og klimabelastning og ligger helt på linje med

F-gasforordningen. Dette kendetegner også den nye højeffektive generation af køleenheder og chillere under navnet Rittal Blue e+, som i kraft af innovativ teknik sænker behovet for energi til køling med op til 75 procent. Enhederne arbejder med et hermetisk lukket kølekredsløb og anvender godkendte kølemedier, således at de opfylder kravene i F-gasforordningen.

Rittals F-gasberegner sikrer tydelighed

Operatører af køleudstyr med en defineret mængde kølemedium vil være forpligtet til at gennemføre regelmæssige lækageafprøvninger. Operatørerne kan nemt konstatere, i hvilken udstrækning et eksisterende anlæg påvirkes af konsekvenserne af F-gasforordningen, ved hjælp af Rittals F-gasberegner .

Dette onlineværktøj beregner GWP-værdien og den tilsvarende kuldioxidækvivalent baseret på den valgte type kølemedium og den anvendte kølemediemængde. Kuldioxidækvivalenten bestemmer hvilke forholdsregler operatøren skal træffe for at være i overensstemmelse med forordningen. Tilladelse til påfyldning af kølemedium ved lækage samt praktiske råd til drift af det nuværende anlæg vises også.

Mere om forordningen

Ved årsskiftet indføres endvidere både nye og ændrede forskrifter for vedligeholdelse, service, lækagekontrol, certificering, bortskaffelse og mærkning af berørt køleudstyr. Rittal giver detaljerede oplysninger om F-gasforordningen EU/517/2014 i et whitepaper.

Rittal tilbyder service og support

Som servicepartner tilbyder Rittal rådgivning til brugere af køleanlæg: Fastlæggelse af status for eksisterende anlæg, beregning af deres effektivitet, udarbejdelse af en handlingsplan og anskueliggørelse af potentielle besparelser, montage og idriftsætning af nye anlæg samt serviceaftaler på installerede enheder.

Billedtekst:

(fri192024500.jpg): Rittals F-gasberegner https://www.rittal.com/de_de/f-gase/rechner.php?lang=en hjælper operatører med at beregne den tilsvarende kuldioxidækvivalent baseret på GWP-værdi og mængden af anvendt kølemedium. Denne værdi afgør, hvilke forholdsregler operatøren skal træffe for at være i overensstemmelse med EU-forordningen EU/517/2014.