Varukorg

Profil för kabelinföring, baktill

    Profil för kabelinföring, baktill
    Profil för kabelinföring, baktill

    Till skillnad från profilen för kabelinföring på mitten placeras den bakre profilen direkt på bottenöppningen. På så sätt kan kabeln ledas direkt till en kabelavlastningsskena utan större böjradie när montageplåten monteras i det bakersta montageläget. I kombination med kabelavlastningsskenan kan kabelinföring och montageplåt anpassas till varandra på ett optimalt sätt.
Art.nummer: För bredd
VX 8618.810 = 600 mm
VX 8618.811 = 800 mm
VX 8618.812 = 1000 mm
VX 8618.813 = 1200 mm
+
[X] Stäng

Obligatorisk