RITTAL

Strömfördelning

Strömfördelning och säkerhetskopiering

Strömfördelning

Samlingsskenesystem

RiLine samlingsskenesystem för individuell kopplings- och styrutrustning. Komplettlösningar upp till 1600 A för AC- eller DC-användning

Strömfördelning

VX25 Ri4Power

En säker typtestad lågspänningsanläggning för maskiner, anläggningar och energifördelning.

Strömfördelning

Ri4Power TS 8

Modulärt system för lågspänningsanläggningar med typgodkännande enligt IEC 61 439-1/-2 och DIN EN 61 439-1/-2, för kontrollanläggningar och energidistribution upp till 5500 A.

Strömfördelning

Ri4Power ISV normskåp

Modulärt utbyggnadssystem för installationsfördelare med påbyggnadssystem skåp VX och kompakt kopplingsskåp AX. Uppfyller standarder enligt DIN EN 61 439-1/-2 för typgodkännande.

Strömfördelning

IT-Power

Complete solutions for power distribution and backup ensures high availability of your IT and saves costs.