Ecosystem IT

För alla IT-scenarier: snabbt, säkert, enastående

Tänk om teknik som datormoln och Edge Computing, dataanalys, AI och 5G kunde vidareutvecklas på ett enkelt sätt– oavsett hastighet? Om den enormt ökande datatafiken framöver inte skulle leda till olösliga IT-svårigheter? Tänk om du redan nu hade en standardiserad plattform för alla tänkbara scenarier som kunde hjälpa dig att agera på ett snabbare, säkrare och bättre sätt oavsett IT-scenario. Och dessutom: Tänk dig också att du genom snabb insamling, överföring och analys av enorma datavolymer skulle kunna ta fram nya affärsmodeller.Samtidigt som du behåller den fullständiga bestämmanderätten över dina data.

 

Är det en önskedröm? Nej. Det är verkligheten. Tillsammans med vårt systerbolag German Edge Cloud och andra partners har vi med ”Rittal Ecosystem IT” redan svar på dessa frågor. Det utnyttjar standardiserade komponenter, system och lösningar för att skapa en skalbar och kostnadseffektiv IT-miljö för edge- and molnscenarier.

Rittal Ecosystem IT

Portföljen innehåller allt från rack, paket, rum och containrar till kompletta OT-infrastrukturer till nyckelfärdiga datorhallar, men också lokaler för datorhallar och Managed Services. Vi kan leverera samtliga tjänster som krävs under datorhallens hela livscykel: allt från planering till implementering till drift och optimering av en IT-infrastruktur. Privata molnplattformar och Managed Services levereras av German Edge Cloudoch detsamma gäller moln- och realtidsbaserade AI-tillämpningar för industrin.

Rittal RiMatrix NG – öppen systemplattform för alla IT-infrastrukturer

Tack vare standardiserad modulbaserad systemteknik med rack, kraft, kylning, säkerhet och övervakning kan individuella lösningar för alla IT-scenarier enkelt, snabbt och flexibelt byggas upp – från små enstaka rack till Edge-, Enterprise-, Colocation- och Hyperscale-datorhallar.

Fördelar:

Maximal flexibilitet

 • RiMatrix NG är flexibel på alla sätt (effektområde, installationsomfattning, tillgänglighet, driftsäkerhet, anslutning av certifierad partner)
 • Olika finansieringsmodeller (leasing) kompletterar portföljen och möjliggör en skalbar, behovsanpassad investering
 • Anpassningsbar för framtida tekniktrender genom ständig vidareutveckling
 • Modulär konstruktion som är hållbar och kostnadseffektiv tack vare energieffektiva komponenter

Säkra lösningar

 • RiMatrix NG står för bevisad Rittal-kvalitet enligt internationella standarder
 • kompatibilitet med redan installerade system möjliggör garanterade möjligheter till utbyggnad
 • Internationella godkännanden för global användning
 • Dokumentation, utbildning och träning samt omfattande service för produktionssäkerhet

Kan snabbt tas i bruk

 • Fördefinierade och beprövade datorhallslösningar och initial integration av OCP-teknik i standardtillämpningar underlättar arbetet
 • Optimal anpassning baserat på IT-komponenternas behov samt de överordnade styrsystemen och applikationerna
 • Kompletta lösningar kan snabbt tas i bruk
 • Snabb och enkel komponentkonfiguration med Rittal Configuration System
 • Leverans av produkter inom 24/48 timmar (standardkonfigurationer i Europa)

Läs mer

Rittal DataCube RDC – datorhall i container

Eftersom datorvolymerna växer konstant påverkar det IT-infrastrukturen avsevärt. I motsvarande utsträckning ökar behovet av dator- och lagringskapacitet, vilket gör att man behöver allt fler servrar och lagringssystem samtidigt som man knappast har fått tillgång till mer golvyta för att bygga ut IT-infrastrukturen. Då är en av Rittals datorhallar i en container den perfekta lösningen. De standardiserade systemen går snabbt att installera och konceptet skräddarsys efter dina behov.

Fördelar:

 • Skräddarsydda plattformsbaserade containerlösningar
 • Fördefinierade moduler används för att skapa en skräddarsydd container-datorhall
 • Färdigmonterade containerlösningar kan snabbt tas i drift
 • Projektering av Rittal
 • Överlämning av en nyckelfärdig beprövad lösning inklusive komplett dokumentation

Läs mer

Lifecycle IT

En datorhall är en organism som är stadd i ständig utveckling. Den måste vara flexibel för att kunna anpassas efter företagets utveckling och varierande behov. Vår heltäckande lösningsportfölj, Rittal Lifecycle IT, hjälper dig under alla fyra faser av datorhallens livscykel, allt från planering och implementering till drift och optimering av en övergripande IT-infrastruktur.

Design
När ett koncept har tagits fram väljs passande lösningsmoduler ut och investerings- (CAPEX) och driftskostnader (OPEX) beräknas.

Implementering
Den fysiska infrastrukturen (ström, kylning, övervakning, säkerhet) installeras. IT-komponenterna (servrar, lagring, switchar) kan integreras av Rittal och våra partners. Därefter sker idrifttagning och besiktning.

Drift
Datorhallen kan drivas av kunden eller av våra partner som en Managed Service.

Optimering
Den installerade lösningens effektivitet, kostnad och hållbarhet analyseras för att man ska kunna dra slutsatser om datorhallens optimeringsmöjligheter.

IT-konsultation och systemlösningar

Skalan för ett datorhallsprojekt bestäms i flera dimensioner. Hur bestämmer man rätt struktur och storlek? Hur väljer man mellan små distribuerade edge-datorhallar, datorhallar i containrar eller högeffektiva hallar, ”klassiska” varianter som core-hallar eller affärsinterna varianter, eller kanske ska man välja moln, samlokalisering eller hyperscale? Och han tillägger: hur gör man med kylningen? Ska kylningen vara rack-, gång- eller rumsbaserad, vatten- eller kylmediebaserad, passiv eller aktiv?

Genom att anta ett helhetsperspektiv där alla ramverk och faktorer beaktas kan man undvika fel under planeringen och se till att utveckla en framtidssäker lösning. Expertgrupperna hos Rittal IT Competence Centres är enormt kunniga och har mångårig erfarenhet av ett stort antal internationella IT-projekt. Våra specialister kan hjälpa dig med alla delar av konceptutvecklingen och uppbyggnaden av datorhallar, beräkning av total ägandekostnad och frågor som berör säkerhet och planering av övervakning/underhåll.

Vårt erbjudande:

 • Central IPMA-certifierad projektledare
 • Projektering i Tyskland enligt DIN SS-EN 50600
 • Konceptutveckling av Uptime Institute-ackrediterade Tier Designers
 • Planeringssäkerhet tack vare mångårig erfarenhet och bred produktportfölj

Fördelar:

 • Professionellt stöd under alla etapper av ert IT-projekt
 • Skräddarsytt system anpassat efter era behov

Vi samarbetar med bland andra ABB, HPE, Siemens och Atos

Strategiska samarbeten med välrenommerade globala marknadsledare hjälper oss att skapa synergieffekter genom kunskapsutbyte, marknadstillgång och support för våra internationella kunder. Tillsammans kan vi erbjuda kompletta IT-lösningar och ett brett tjänsteutbud – allt från lämplig IT-maskinvara till säker, effektiv och skalbar infrastruktur. Ett exempel är Secure Edge Data Center (SEDC) som har en redundant och säker strömförsörjning från ABB och innovativa IT-applikationer och -tjänster från HPE. Rittal är också en av världens främsta leverantörer av IT-infrastruktur och samarbetar med Atos när det gäller planering, drift och service av datorhallar. Tillsammans med Siemens erbjuder vi en ”Container as a Service”-lösning som ser till att IoT-tillämpningar kan köras säkert och snabbt från vilken plats som helst. Ett nära samarbete med olika affärspartner, till exempel återförsäljare och systemintegratörer, bidrar också till en smidig och kostnadseffektiv leverans av kompletta datorhallar som är klara att ta i drift.

Fördelarna med tillverkarens expertis

Moderna IT-anläggningar är hjärtat i många företag. I takt med att datavolymerna växer och blir allt mer komplicerade har det blivit viktigare än någonsin förr att kunna förlita sig på en fungerande och ständigt tillgänglig digital infrastruktur. Djuplodande expertis, korta reaktionstider och utmärkt supportkvalitet är faktorer av största vikt för den som ska välja servicepartner. Förlita dig därför på Rittal Service välkända och förtroendeingivande tjänster för att få följande fördelar:

Fördelar:

 • Heltäckande service hela vägen från konceptutveckling till After Sales-tjänster – och mycket mer
 • Tillförlitlig support för dina IT-anläggningar genom professionell livscykelhantering
 • Skickliga servicetekniker och infrastrukturspecialister
 • Djuplodande kunskaper med tillverkarexpertis
 • Webbaserade och automatiserade serviceprocesser
 • Hög tillgänglighet till originalreservdelar

Läs mer

IT till en förutsägbar kostnad

Om du inte själv vill köpa och driva din datorhall kan du i stället välja att abonnera på en IT-infrastruktur skräddarsydd för dig som en molntjänst till ett fast pris per månad. Detta är det perfekta alternativet för kunder som ställer strikta krav på dataskydd och regelefterlevnad. Vårt systerföretag German Edge Cloud erbjuder ett sortiment med återanvändbara moduler som kan kombineras fritt baserat på individuella behov för att skapa en lösning som passar perfekt för kundens specifika behov.

German Edge Cloud erbjuder den allra senaste molnbaserade plattformstekniken från sina tre oberoende tier 3+-datorhallar i Frankfurt, Tyskland. Dessa plattformar utformas efter specifika tekniska krav, skyddas enligt gällande lagar och regler och där så krävs kan de också kompletteras med extra moduler för tjänster och drift.

Fördelar:

 • Allt från datorhallar till infrastrukturer vidare till distribuerade plattformar – allt i form av tjänster
 • Managed Platform och Application Services: Driftstöd för databaser, lastbalansering m.m.
 • Omställningspartner: Utforma och genomföra stora migreringsprojekt inklusive etappvis omställning av äldre system till modern molnteknik
 • Transformation Enabler: Experter ser till att ert applikations- och IT-landskap når nästa automationsnivå och bistår med rådgivning om IT-strategier

Läs mer

 

ONCITE – Allt-i-ett-lösningen för industrin

ONCITE är en nyckelfärdig molnbaserad Edge-datorhall för Industri 4.0-tillämpningar som arbetar i realtid med datasuveränitet Produktionsdata lagras och bearbetas närmast i realtid (”on premise”) och harmoniserar data för analys med hjälp av artificiell intelligens (AI).

Företag kan på detta sätt optimera sin produktion digitalt, maximera värdet av sina data och bearbeta dem för andra former av användning. Användarna behåller full bestämmanderätt över sina egna data och kan själva avgöra vem som får tillgång till vilka data och vilka plattformar och offentliga moln de vill använda för att kommunicera med sina partner.

Lösningen är utvecklad av Rittal och German Edge Cloud – en del av Friedhelm Loh-koncernen – i nära samarbete med Bosch Connected Industry och Fraunhofer Gesellschaft.

Lefdal Mine Datacenter (LMD)

LMD på den norska västkusten sätter nya standarder. Tunnelsystemet består av fem nivåer och har en yta på 120 000 m² yta och en total kapacitet på 200 MW. Det drivs uteslutande av förnybar energi och kyls med vatten från en närliggande fjord. Jämför man med en molnbaserad datorhall i exempelvis Tyskland är det möjligt att nå kostnadsbesparingar på upp till 40 %. Dessutom är anläggningen mycket säker: Själva berget erbjuder ett naturligt skydd mot elektromagnetisk strålning och det finns bara två ingångar.

Lefdal Mine Datacenter är en unik och lönsam anläggning: Företagens behov av flexibla, säkra och effektiva IT-resurser ökar i snabb takt. De standardiserade Rittal Data Center-containrarna uppfyller dessa krav. Det är fullt möjligt att bygga upp en flexibel och skalbar IT-infrastruktur på bara sex veckor.