RITTAL

Klimatisering

Energisparande och miljövänliga klimatiseringslösningar

Hur hittar man rätt klimatiseringslösning?

Lär dig mer om de olika typerna av klimatisering och deras fördelar. Vi hjälper dig att snabbt och enkelt hitta den optimala lösningen för dina behov.

Klimatisering

Luftkylning

Aggregat för kylning med omgivningsluft är lämpade för att leda bort värmebelastning på ett ekonomiskt sätt. Förutsättning: Relativt ren omgivningsluft, temperaturer under apparatskåpets önskade...

Klimatisering

Kylaggregat

Med kylaggregat hålls apparatskåpets innertemperatur på konstant nivå, och är oberoende av omgivningstemperaturen. Luftstyrningen uppfyller individuella krav. Genom två skilda kretslopp tränger inget damm in i...

Klimatisering

Vätskekylning

Effektiv vätskekylning används överallt där det krävs en hög kylbelastning, t.ex. för kylning av verktyg och motorer eller avledning av förlusteffekt från apparatskåp via luft/vatten...

Klimatisering

IT-kylning

Rittals koncept för klimatisering omfattar allt från kylning av ett enskilt rack till kompletta datorhallar. Säkerhet och effektivitet står alltid i centrum.

Klimatisering

Värmeelement

Värmeelementen gör att rätt värmeeffekt alltid finns, för att undvika kondensbildning i synnerhet vid uppställning utomhus.

Klimatisering

Utomhusklimatisering

Funktion och säkerhet – i alla väder. Våra klimatiseringslösningar Outdoor passar perfekt för utomhusbruk. Förutom de särskilt energisnåla kylaggregaten kan t.ex. även filterfläktar med...

Klimatisering

Tillbehör till klimatisering

Optimalt anpassade komponenter gör att klimatiseringskomponenterna verkligen möter önskade krav. Klimatiseringskomponenternas verkningsgrad och säkerhet kan ökas ytterligare genom övervakning, reglering och individuell...

Klimatisering

IIoT-lösningar

Digitalisering och sammankoppling ökar möjligheterna för alla företag. Med IoT-gränssnittet går det enkelt att integrera Rittals kyllösningar och sensorer för övervakning av fysiska...