CAD-data

CAD-data för din anläggningsplanering

Med original-CAD-data för Rittal-komponenter hjälper vi dig med effektivitetsökningen för din anläggningskonstruktion – oberoende av vilket CAD-system du använder.

Med original-CAD-data för Rittal-komponenter hjälper vi dig med effektivitetsökningen för din anläggningskonstruktion – oberoende av vilket CAD-system du använder.

Totalt finns det tre möjligheter för hämtning av Rittal CAD-data:

 1. Online: Ladda ner data direkt via webbplattformen ”PARTcommunity”
  till webbplattformen ''PARTcommunity''
 2. Online som app
  till iOS-appen
  till Android-appen
 3. Online: Fråga efter data på de olika produktsidorna på Rittals webbplats

Fördelar för användaren

 • Alla CAD-data kan läggas in i alla vanligt förekommande CAD-system tack vare det intelligenta formatet som kan hantera ritningar i både 2D och 3D.
 • Med hjälp av detaljerade och validerade ritningar kan användarna ta fram arbetsplaner med optimal planeringssäkerhet på en bråkdel av den tid som detta tar vid en konventionell konstruktion tack vare den enkla eftermodelleringen.
 • Tack vare att CAD-modellernas detaljeringsgrad kan väljas fritt kan dessa visas mycket förenklat och möjliggör därigenom enorma prestandaökningar för användarna.