RiZone

Perfekt stöd för IT-infrastrukturkomponenter

Rittal-komponenter – från serverskåp, strömförsörjning och klimatisering till säkerhets- och övervakningsteknik – har stöd av perfekt anpassade sensorer och reglage vid integrering och under pågående drift.

Tack vare sin enkla och snabba konfiguration är RiZone den perfekta DCIM-lösningen för datorhallar i alla storlekar.

 • Integrering av den fysiska infrastrukturen för datorhallar (OT-Devices) i ett Data Center Infrastructure Management System
 • RiZone stöder SNMP V1/V2C och SNMP V3
 • Enkel konfiguration
 • Automatisk identifiering av Rittal-komponenter
 • Workflow Editor för användardefinierade situationer (vad händer om …)
 • Ökning av säkerheten och tillförlitligheten genom den logiska bilden av driftkonceptet i RiZone
 • Energioptimering i datorhallen
 • Integrering av extern utrustning som klarar SNMP

Identifierar alla SNMP-kompatibla komponenter i IT-infrastrukturen.

En egen SQL-databas eller anslutning till externa MS-SQL- och Oracle-databaser.

 • Övervakning av datorhallens belastning
 • Redundansövervakning av klimatisering och energiförsörjning
 • Bestämning av optimal monteringsposition för servrar
 • Optimering av en datorhalls belastning och tillgänglighet
 • Förkonfiguration av RiZone-projekt
 • Stöder Rittal CMC III-komponenter samt RiMatrix S
 • Enkel ersättning av komponenterna med hjälp av dra och släpp
 • Central administration av åtkomstdata och PIN-koder
 • Engångs-PIN-funktion
 • Nödfalls-PIN-funktion
 • Tvåvägsauktorisering
 • Granulär användarhantering inom RiZone
 • Stöder katalogtjänster

Den virtuella RiZone-Appliance tillhandahålls i industristandarden OVF.

 • RiZone Server kan vara medlem i en katalogtjänst
 • RiZone-användare kan vara medlem i en katalogtjänst
 • Central hantering av åtkomstkontrollen via RiZone
 • Hantering av transponderkort
 • Central administration av åtkomstdata
 • Importfunktion

RiZone plus Rittal-komponenter ger en systemlösning med maximal energieffektivitet.