15 aug. 2023

Datacentercontainer med kyltekniken Blue e+

"The cool dream team" med litet avtryck

Den digitala omvandlingen innebär utmaningar inom datacenterbranschen. Växande datavolymer tvingar datacenteroperatörerna att antingen avleda allt mer värme från servrar från små utrymmen eller att hitta nya utrymmen för expandering. De måste även göra detta så effektivt, hållbart och snabbt som möjligt.

Rittal erbjuder svar på denna utmaning med en ny lösning för IT-containrar som integrerar effektiva utomhuskylsystemet Blue e+ på ett utrymmesbesparande sätt. Systemet kombinerar kostnadseffektivitet med hållbarhet och minskad energiförbrukningen med en tredjedel. Ett system som erbjuder en smart allt-i-ett-lösning.

Kombination med robusta containrar och smarta och energieffektiva utomhuskylsystem. Tillsammans lyckas kombinationen minska energiförbrukningen med en tredjedel

Var och en bidrar med sina egna fördelar: datacentercontainerns geniala utrymmesanvändning och den smarta tekniken i kylaggregatet Blue e+. Genom att arbeta tillsammans ger det nya Rittal-systemet lösningar på flera olika problem som IT- och datacenter står inför: Fler och fler dataapplikationer, som t.ex. edge computing, kräver en allt större mängd datorkraft, men samtidigt måste de fungera med låga energikostnader och på ett hållbart och säkert sätt utan ”hotspots”. Detta kräver variabla lösningar som hanteras med minimerat miljöavtryck. Rittals IT-container är inriktad på dessa behov: Med hjälp av en ny utomhuskyllösning på containerns utsida, baserad på den beprövade tekniken Blue e+, skapas mer utrymme i datacentercontainern för den ständigt växande datamängden. Detta ger också mer potential för flexibel utökning av applikationerna.