Rittal Innovation Center (RIC)

Vägen till framgång

Kunder och besökare kan se, uppleva, prova och diskutera de senaste lösningarna för sina egna värdeskapandekedjor på Rittals, Eplans, Cideons och German Edge Clouds innovations- och utbildningscentrum med experterna hos Friedhelm Loh Group. Nu är det dags att utmärka sig bland konkurrenterna och positionera sig med innovativa lösningar – och därmed bli vinnare i den ”digitala omvandlingen”.

De enskilda processtegen och lösningarna blir praktiskt förståeliga, med start från konstruktion till arbetsförberedelse, godsmottagning, mekanisk bearbetning, bestyckning, kontaktering och kabeldragning fram till färdigt ställverk och smarta tjänster.

För dessa områden och teman erbjuder Friedhelm Loh Group med företagen Rittal, Eplan och German Edge Cloud enastående och världsunika lösningar.

I Rittal Innovation Center presenteras dessa ”praktiskt” och ”begripligt”. Här visar vi konkret hur den individuella framtiden för den digitala omvandlingen kan utformas så att du kan bli en vinnare med hjälp av Friedhelm Loh Group.

Drivkraften och därmed grunden för vägen till framgång är:

  • ”Smart Value Chains” inom industri och IT
  • ”Smart Processes” inom inköp och produktion samt
  • ”Smart Products” och lösningar och tjänster som baseras på dessa

Förändring som möjlighet

Den industriella omvandlingen är i full gång – och startar med tekniska och ekonomiska utvecklingar som Edge- och Cloud-Computing, 5G, analys och AI (artificiell intelligens), datastandardisering samt det europeiska digitala projektet Gaia-X. Industriföretag inom alla branscher har nu möjlighet att inta en ny ställning på marknaden och få avgörande konkurrensfördelar med ny teknik, nya produkter och nya lösningar.

Det innebär även: Trots ekonomiska nedgångar på stora marknader, internationella handelskonflikter och snabba förändringar inom branscher och marknader måste företagen ständigt investera i digitalisering, använda sig av automatiseringspotentialer och anpassa sina affärsmodeller. Rittal Innovation Center visar hur det går till!

Nya Live-Use-Cases för IT

Ryggraden för en uppkopplad industri och näringsliv är en kraftfull IT-infrastruktur. Med en öppen IT- eller OT-plattform gör Rittal det möjligt för företag över hela världen att klara alla IT-utmaningar genom en skalbar och framtidssäkrad arkitektur.

För att bearbeta, analysera och göra gigantiska datamängder användbara erbjuder Rittal och German Edge Cloud realtidskompatibla och AI-baserade Edge-applikationer som ONCITE – förenad med maximal datasuveränitet och säkerhet.

Hitta till Rittal Innovation Center från Köln/Dortmund

Följ A45 mot Gießen/Frankfurt. Ta vid trafikplats Haiger/Burbach av mot Haiger. På B277 via Haiger/Allendorf och förbifartsleden efter Haiger. I rondellen tar du den första utfarten till Rodenbacher Straße. I den följande rondellen tar du den tredje utfarten och svänger av till Rudolf Loh Straße. Rittal Innovation Center finns på höger sida. Infarten till parkeringsplatsen finns direkt efter rondellen.

Hitta till Rittal Innovation Center från Gießen/Frankfurt

Följ A45 mot Köln/Dortmund. Ta vid trafikplats Dillenburg av mot Haiger. Följ förbifartsleden och i de två följande rondellerna tar du av den andra utfarten. I den tredje rondellen tar du den tredje utfarten till Rodenbacher Straße. I den följande rondellen tar du den tredje utfarten och svänger av till Rudolf Loh Straße. Rittal Innovation Center finns på höger sida. Infarten till parkeringsplatsen finns direkt efter rondellen.

Ecosystem IT

För alla IT-scenarier: snabbt, säkert, enastående

Tänk om teknik som datormoln och Edge Computing, dataanalys, AI och 5G kunde vidareutvecklas på ett enkelt...

Optimera tillverkningsprocesserna för styrnings- och apparatskåp

Tillsammans skapar vi värde

Rittal och Eplan använder en kombination av programvarulösningar, systemteknik och maskiner för automation.