EVVA Sicherheitstechnologie

Rittals service övertygar

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH är en ledande tillverkare av mekaniska och elektroniska åtkomstlösningar. Familjeföretagets över 200 nationella och internationella patent visar den enorma innovationskraft man besitter. Verksamheten har ungefär 750 medarbetare i hela Europa, och runt 460 av dem är baserade på huvudkontoret i Wien. EVVA har i sin CSR-strategi valt att fokusera på hållbarhet. Innovativa komponenter som Rittals nya Blue e+-klimataggregat hjälper EVVA att spara energi.

Samarbetet med Rittal fungerar utmärkt och våra kontaktpersoner kommer snabbt på plats. Uppstår problem gör man allt för att lösa dem snarast möjligt. Rittals medarbetare är bäst även när det gäller service.
Herbert Reininger, produktionschef på EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Innovative components like the new cooling unit series Blue e+ from Rittal help EVVA to save energy.

Slut med energikrävande kylning

Även de mest ambitiösa klimatmålen är bara möjliga att uppnå om det finns lämplig teknik på marknaden. En sådan teknisk lösning kommer från Rittal, nämligen kylaggregatet Blue e+. Rittals konstruktion bygger på en patenterad hybridteknik som kombinerats med en innovativ inverterstyrenhet. Denna nya hybridteknik som använts för Blue e+-aggregaten bygger på ett samspel mellan ett kompressorkylaggregat och en heatpipe. Kompressorn används endast när passiv kyla inte längre räcker till. De första testresultaten från industrin indikerar en energibesparing på 75 procent.

Hembesök för klimatanläggningar

Utöver att kylaggregaten ska fungera effektivt är också service och underhåll av största vik och kan också bidra till energibesparingar. 26 EVVA-kylaggregat har steg för steg inkluderats i ett serviceavtal från Rittal. Det är för just den här typen av uppdrag som Rittals egen servicebuss far Österrike runt för att hantera reparationer och underhåll. Ombord på denna rullande serviceverkstad finns all utrustning som behövs – bland annat en mängd verktyg och reservdelar samt ett lager kvävgas och köldmedium. Från denna verkstad kan teknikern utföra alla nödvändiga reparationer och underhållsarbeten de kylaggregat som finns på platsen. Man nöjer sig inte med att utvärdera skicket på alla aggregat, utan de rengörs också invändigt. Tack vare regelbundna kontroller blir aggregaten mer effektiva och håller längre.

Översikt

Projekt
EVVA Sicherheitstechnologie
Ort
Wien, Österrike
Bransch
Machine-Building
Utmaning
  • Hållbart och miljövänligt agerande
  • Energieffektiv klimatreglering i produktionen
  • Service och underhåll av klimatanläggningar
Lösning
  • Rittal Blue e+-kylaggregat, TopTherm-kylaggregat, skåpslösningar
  • Service av 26 klimatanläggningar och regelbundna kontroller för effektiv drift och ökad livslängd