H&W Control GmbH

Med vattenkraft i täten

I dagsläget levererar 2 800 småskaliga vattenkraftverk i Österrike el till det allmänna elnätet. För att detta ska fungera krävs även fungerande elektroteknisk utrustning. Den har sedan tre år tillbaka levererats av H&W Control GmbH. ”Tillsammans med turbinbyggarna levererar vi mycket utomlands och har en exportandel på ungefär 75 %, berättar ingenjören Rainer Huber och Christian Wieland, VD för företaget.

Rittal hjälper apparatskåpstillverkare att planera och implementera skåp – ett erbjudande vi gärna använder oss av.
Rainer Huber, VD för H&W Control GmbH

Europeisk kvalitet är viktigt

Det var i november 2015 som en anläggning på Panamas högsta berg, Volcán Barú, kopplades in på nätet. I Sydamerika har europeisk utrustning ett väldigt gott rykte, och man har stort förtroende för tillämpade standarder. H&W Control förlitar sig därför på Rittals tyska kvalitet när det gäller apparatskåp. Fem sektioner – tre för energihantering med samlingsskensystemet RiLine 1600 A och två sektioner för styrning av anläggningen – levererades till Panama.

Snabb systemkonstruktion

I Ennstal handlade det om att bygga om den elektriska utrustningen för det småskaliga vattenkraftverk som varit i drift sedan 1980-talet”, berättar Christian Wieland, VD för H&W Control, om ett mer lokalt projekt. H&W Control valde Rittals nya system med 185 mm samlingsskenor för att kunna minimera kraftverkets stilleståndstid. Rainer Huber, en annan av H&W Control GmbH:s verkställande direktörer, uppskattar i synnerhet den kompakta konstruktionen som erbjuder stora fördelar jämfört med konkurrenterna i fråga om både utrymme och kostnader.