Tritium

E-mobilitet för alla

Tritium från Australien tillverkar laddningsstationer för elfordon och ska nu inom ramarna för företagssamarbetet IONITY – ett gemensamt företag där biltillverkarna BMW, Daimler, Ford, VW, Audi och Porsche ingår – bygga snabbladdningsstationer i Europa. Tritium fick i uppdrag att bygga 100 laddstationer i bland annat Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Sverige. Det faktum att Rittals produkter är tillgängliga i hela världen och av hög kvalitet var avgörande för att ta hem uppdraget. Rittals lösning används bland annat för att skydda laddningsstationernas känsliga elektriska komponenter från den omgivande miljön.

När vi började tillverkningen för en IONITY-beställning behövde vi en skåpsleverantör. Ett av de viktigaste kriterierna var tillgängligheten eftersom vi ville leverera vår stora beställning så snabbt som möjligt. Den andra avgörande faktorn var Rittals förmåga att erbjuda service och nåbarhet. Det övertygade oss.
David Finn, Tritium-grundare och VD

Tritium har på kort tid gått från uppstartsföretag till ett av Australiens snabbast växande bolag. Eftersom det ännu inte finns så många elfordon i Australien bestämde sig företaget sig för att ta klivet inpå den europeiska marknaden och understödja den snabbväxande e-mobiliteten där. Under parollen ”energy freedom” strävar Tritium efter att nå målet att det alltid ska vara enkelt och prisvärt att ladda sin bil, även hemifrån om man så vill, utan att man ska behöva ändra sin vardag. Detta är en förutsättning för att e-mobilitet ska bli tillgänglig för den breda massan och ett attraktivt alternativ för alla. Tilltron till elfordon ökar i takt med att antalet laddningsstationer och deras kapacitet ökar eftersom detta är den enda möjligheten att kunna uppnå den räckvidd som eftersträvas.

De nu planerade snabbladdningsstationerna är en viktig milstolpe på vägen mot en ”total laddningsfrihet” för allmänheten. De Rittal-skåp som tagits fram för just detta ändamål har visat sig vara utmärkta för krävande utomhusmiljöer och erbjuder dessutom maximal flexibilitet tack vare det omfattande tillbehörssortimentet, en viktig omständighet för att lyckas med projektet. Tack vare sitt deltagande i Tritium IONITY-projektet har Rittal befäst sin kompetens inom e-mobilitetsområdet och bidrar genom expansionen av laddningsinfrastrukten att öka elbilsförsäljningen – helt i parollen ”energy freedoms” anda.