thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel bygger ut IT-infrastrukturen med Rittals Edge-datorhallar

För inte särskilt länge sedan krävdes grundlig och tidskrävande test i laboratorium när en ståltillverkare skulle utveckla nya produkter. Numera sker utvecklingen både snabbare och effektivare tack vare effektiva datorsystem som har tagit över en stor del av beräkningarna. Men det krävs moderna IT-system för att på ett effektivt sätt utvärdera de datavolymer som skapas och därmed förkorta tiden fram till marknadsintroduktion och öka konkurrenskraften. Med hjälp av avancerade datorhallar från Rittal kan nu thyssenkrupp Steel snabbt och effektivt bygga upp nödvändiga IT-resurser direkt vid produktionsanläggningarna och därmed digitalisera många fler delar av de processer som används för stålproduktion. För att lyckas med detta installerades IT-containrar från Rittal vid företaget som nu körs som avancerade datorhallar som också erbjuder en molntjänst.

Rittals datorhallscontainrar är en viktig del av vårt övergripande säkerhetskoncept och uppfyller våra krav om bästa möjliga säkerhetsstandarder. Vårt samarbete med Rittal innebär att vi kan placera avancerade datorhallar direkt vid våra produktionsanläggningar, och det innebär att vi också kan implementera nya IoT-funktioner både snabbt och ekonomiskt.
Dr Michael Kranz, CIO på thyssenkrupp Steel
With the help of Rittal Edge Data Centers, thyssenkrupp Steel is quickly and flexibly building the IT resources required directly at the production sites to advance the digitization of a wide range of steel production processes.

Produktionsnära installation

Digitaliseringen är en viktig del av thysenkrupp Steels företagsstrategi. Data som skapas med de digitala processerna används för beslutsfattande, analys och prognostisering. En självklar följd är att datavolymerna som måste bearbetas ständigt växer, och därmed måste företagen också förändra sina IT-infrastrukturer. För att kunna öka sin datorkraft, korta latenstider för de data som genereras och uppnå avbrottsfri datatillgänglighet och hög säkerhet i hela systemet har företaget satsat på avancerade datorhallar från Rittal. Edge-systemen byggs upp i stabila stålcontainrar med säkerhetsdörrar och omfattande övervakning av många parametrar samt åtkomstkontroll, brandskydd och hög driftsäkerhet. Datorhallscontainrarna har förkonfigurerade komponenter för kylning och strömförsörjning för att det ska gå snabbt och riskfritt att bygga upp en infrastruktur.

Samarbete genom partnerskap

I början av projektet genomförde Rittal tillsammans med thyssenkrupp Steel en analys för att avgöra vad man ville uppnå med Rittals avancerade datorhallar och vilka specifikationer som var nödvändiga. Eftersom Rittals Edge-datorhallar är modulbaserade fick thyssenkrupp Steel all den flexibilitet som var nödvändig för att snabbt kunna anpassa sin IT-miljö för framtida behov. Säkra, mycket tillgängliga och standardiserade IT-infrastrukturer direkt i produktionsmiljön är det bästa valet för att lösa svårigheterna med den alltmer komplicerade automationen av produktions-IT och avancerad datorhallsteknik.

Översikt

Projekt
thyssenkrupp Steel
Ort
Duisburg, Tyskland
Bransch
IT-infrastructure
Utmaning

Digitalisering av produktionsnära processer för en säker, standardiserad och högtillgänglig IT-infrastruktur

Stora datavolymer, snabb tillgänglighet till data och korta latenstider

Allt större automation av produktions-IT

Lösning

Rittal Data Center Container (RDCC) med förkonfigurerade komponenter för kylning och strömförsörjning för snabb uppbyggnad av infrastrukturer

Installation direkt på företagets fastighet som edge-datorhall

Hög fysisk säkerhet