Vitens Water Company

Digitalisering av dricksvattenförsörjning

Nederländernas vattenledningssystem är en av de största infrastrukturella bedrifterna det senaste århundradet. Det underjordiska vattenledningsnätet fortsätter att förändras, bland annat på grund av klimatförändringarna. Detsamma gäller Vitens-vattenverkets ledningsnät. Varje dag utnyttjar 5,5 miljoner människor Vitens tjänster i provinserna Utrecht, Gelderland, Overijsel, Friesland och Flevoland. Nederländernas största vattenverk ”digitaliserar” sitt ledningsnät för att göra dricksvattenförsörjningen ännu mer tillförlitlig. Vitens har valt motståndskraftiga utomhusskåp från Rittal för de komponenter som krävs för att samla in nödvändiga mätdata.

Skåpen är oförstörbara. Vi använder fortfarande samma Rittal-utomhusskåp som installerades för femton år sedan, vi har aldrig behövt byta ut något. De är underhållsvänliga, korrosionsbeständiga och är väldigt väl tätade. Kort sagt: Vi behöver inte bekymra oss om dem.
Tom Sijmonsma, elektroteknikexpert, Vitens-vattenverket
Under de kommande åren avser Vitens att ytterligare digitalisera vattenförsörjningsnätet, och allt fler gamla utomhuskapslingar kommer att ersättas med de nya utomhuskapslingarna från Rittal, som är lämpliga för att ge optimalt skydd för de känsliga komponenterna.

Övervakning och låg energiförbrukning

Vitens Water Company har försett en del av det 49 000 kilometer långa dricksvattennätet med sensorer som i realtid registrerar vad som händer i ledningarna. De elektroniska komponenterna i utomhusskåpen sänder vidare mätdata till övervakningssystemet. Webbapplikationer används för åtkomst till detta system. Även vattenkvaliteten i ledningsnätets olika delar mäts och dokumenteras noga av systemet. Vitens kan därför skicka ut en servicetekniker redan innan kunderna upptäcker problem med dricksvattenförsörjningen. Vitens är övertygade om systemets framtida synergieffekter: lägre energiförbrukning och ännu bättre övervakning av vattenkvaliteten. Elektroniska komponenter är oumbärliga för övervakning av vattennivåer och vattentryck. För att ledningsnätet ska fungera optimalt har Vitens sedan årtionden tillbaka valt att placera dessa komponenter i Rittals utomhusskåp av aluminium.

Hermetiskt förslutna, låg vikt

Beroende på aktuella behov använder Vitens antingen dubbelväggiga eller enväggiga utomhusskåp. Vilka komponenter som ska sitta i skåpet avgör. På de platser som kräver effektiv kabelfördelning kan man med fördel använda det enväggiga Rittal CS New Basic. Dessa skåp innehåller huvudsakligen passiva systemkomponenter som inte ställer så stora krav på klimatregleringen. Ovansidans ventilation ser till att temperaturfluktuationerna blir små och förhindrar kondensation. Tack vare det effektiva korrosionsskyddet som bidrar till den höga kapslingsklassen på upp till IP 55 och mångsidigheten är Rittal CS New Basic det idealiska skåpet för alla applikationer med låg effektförlust.

Funktionella krav

CS New Basic-skåpen har ett kraftigt trepunktslås och en tätning av uretanskumplast. Eftersom tätningarna är sömlösa blir utomhusskåpen hermetiskt förslutna, även på undersidan där kablarna införs. För Vitens del är det viktigt att plåtflänsarna är av hög kvalitet eftersom det finns en stor risk för att insekter tar sig in via kabelinföringen. Detta måste alltid förhindras, eftersom det annars kan medföra störningar. Rittal-skåpens livslängd påverkar underhållskostnaderna positivt. Skåpen specialbeställs och är lätta att transportera tack vare den låga vikten. De närmaste åren kommer Vitens att digitalisera vattenledningsnätet ytterligare och ännu fler gamla skåp ersätts med nya Rittal utomhusskåp som ger de känsliga komponenterna optimalt skydd. På så vis kan övervakningssystemet utvidgas ännu mer. Resultatet är ett intelligent nätverk som optimeras med hjälp av tusentals sensorer.

Översikt

Projekt
Vitens water company
Ort
Zwolle, Nederländerna
Bransch
Infrastructure-Telecommunications
Utmaning

Skydd av känsliga komponenter för insamling av nödvändiga mätdata i tåliga utomhusskåp med lång livslängd

Expandera övervakningssystemet för dricksvattenförsörjning

Lösning

Underhållsvänligt och korrosionsbeständigt Rittal CS New Basic utomhusskåp (aluminium) med låg energiförbrukning

Hög kapslingsklass, IP 55