Industri 4.0

Ökad effektivitet och nya affärsmodeller tack vare den intelligenta fabriken

Företag som skapar en uppkopplad och digitaliserad produktion klarar av kundernas allt större förväntningar om personlig anpassning, kvalitet och snabba leveranser. Smart Factory ökar dessutom effektiviteten och möjliggör nya affärsmodeller och serviceerbjudanden genom datautnyttjande och Industrial Analytics. Digitala tvillingar, maskininlärning, Big Data och Industrial Analytics utgör grunden för att tillverkare ska kunna agera snabbt och kostnadseffektivt på marknaden.

Smart produktion är svaret på nya utmaningar

Smart produktion, utvärdering av sensordata och flexibilitet genom digitalisering är åtgärder som gör att producerande företag kan – och måste – säkra sin konkurrenskraft i takt med att konkurrensen ökar på marknaden. Smart Factory präglas av digitala tvillingar, maskininlärning, Big Data och Industrial Analytics. De här byggstenarna är nödvändiga för att industrins produktion ska kunna bl mer flexibel. Användningen av dessa sammanfattas i begreppet industri 4.0. Allt detta är nödvändigt för att företag snabbt ska kunna anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Detta gör det möjligt att uppfylla kundernas förväntningar om allt från individanpassade produkter till snabba leveranser via smart logistik. Allt detta sker samtidigt som kostnadspressen ökar, marknader förändras och behovet av att skydda IT-systemen ordentligt mot angrepp och dataspionage.

Men att digitalisera produktionen erbjuder betydligt fler svar och lösningar än utmaningar: tack vare kontinuerlig information från sensorer i tillverkningsanläggningarna kan man öka kvaliteten samtidigt som produktionskostnaderna kan minskas. Sist men inte minst kan insamlade data från produktionen användas för produktförbättringar eller nya serviceerbjudanden till kunderna – till exempel genom att beräkna garantiförlängningar baserat på dokumenterade produktionsdata.

Uppkoppling, styrning och övervakning av produktionsanläggningar

Baserat på insamlade data kan företagen optimera sina värdekedjor eller till och med ta fram helt nya affärsmodeller. För att dra nytta av alla dessa fördelar måste produktionsanläggningarna utrustas med sensorer för datainsamling och gränssnitt för uppkoppling och styrning. Samtidigt behöver företagen högpresterande IT-system för att snabbt kunna lagra och utvärdera stora datavolymer. Sist men inte minst kan Edge Cloud-lösningar vara till stor hjälp här eftersom man då kan placera nödvändig lagrings- och bearbetningskapacitet i närheten av produktionen.
Smarta tjänster kan dessutom bidra med övervakning och förebyggande underhåll av systemen. Även detaljer som övervakning av skåp och effektiv kylning är viktiga komponenter för en smart och uppkopplad produktion.

Vi kan göra betydligt fler jobb idag med samma antal medarbetare än vad vi kunde för ett par år sedan.
Andreas Ripploh, Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Rittal är din partner för industri 4.0 och IIoT

Rittal driver utvecklingen av industri 4.0, IIoT och Smart Factory genom egna lösningar och smarta tjänster – allt från smarta sensorer för skåpsövervakning och intelligenta kyllösningar till smarta servicekoncept och molnbaserad databearbetning. Vårt sortiment innehåller de IIoT-kompatibla tillskärnings- och bearbetningsmaskinerna ur vår Perforex-serie och helautomatiska kabelmaskiner ur Wire-Terminal-serien, IIoT-gränssnitt för befintliga produktions- och kylningssystem, specialiserade programvarulösningar för industriell styrning och Industrial Analytics och mycket mer.

 

Fräsning

Tillbehör / förbrukningsmaterial / maskintillval Perforex BC

Optimalt avstämt produktprogram för utbyggnad, uppgradering och byte.