28 dec. 2022

Energi - Är ni redo för energiomställningen?

Rittal möter elektrifieringens utmaningar

Samhället och industrin står inför stora utmaningar när det kommer till elektrifiering. Klimathotet ställer krav på våra energikällor, och elektrifieringen som ska rädda miljön ställer i sin tur krav på utveckling av infrastrukturen för att över huvud taget vara genomförbar.

Utmaningarna i försörjningstrygghet, kvalitet, utbyggda nät, optimerad energiförbrukning, digitalisering, decentralisering och kostnadstrycket kräver nya lösningar. Inom affärsenheten Energy & Power Solutions använder och multiplicerar Rittal sin kompetens för att skapa standardiserade och sektorspecifika lösningar.  

Energisektorn går, som bekant, igenom stora förändringar. Samtidigt som elektrifieringen av samhället pågår för fullt genomgår energisektorn ett skifte och en decentralisering, från få centrala och fossila energikällor till många förnybara energikällor såsom vind- och solkraft.

– Den här energiomställningen innebär många förändringar för både samhället och industrin. Framåt kommer det att kräva stor investeringar i energiproduktion, transmission, distribution och lagring för att skapa rätt förutsättningar. Men redan nu finns ett stort behov av nya lösningar som kan möjliggöra elektrifiering, säger Jonas Dahlen, Product Manager Energy&Power Solutions på Rittal AB.

Rittal är en ledande systemleverantör med över 50 års erfarenhet inom eldistribution, inkapsling, klimatkontroll, IT-infrastruktur, mjukvara och service. Som ett svar på elektrifieringens utmaningar har Rittal lanserat en affärsenhet – Energy & Power Solutions.

– Initiativet som ligger bakom den här affärsenheten grundar sig självklart i vår insyn i industrins behov. Vår erfarenhet och vår position ger oss en unik utgångspunkt när det kommer till att hitta nya lösningar. Genom att prata med slutkunderna om allt från kraftgenerering till distribution får vi en förståelse för vad som kommer att hända och var besluten uppstår. Det gör att vi kan vara med och bidra till de krav som kommer att ställas i det här segmentet, både i framtiden och nu, fortsätter Jonas.

Standardiserade lösningar för sektorspecifika utmaningar

Varje bransch har sina egna specifika behov. För att kunna skapa ett anpassat system behöver du veta precis vad de behoven är.

– Ta mobilitetssektorn till exempel, av alla de redan nämnda anledningarna skapas nya riktlinjer när det kommer till energikonsumtion. Inom mobilitetssektorn och elektrifieringen av den medföljer ett behov av att bygga ut infrastrukturen för laddning. Något som i sin tur kräver standardiserade lösningar som kan produceras i stora mängder, berättar Jonas.

Genom att skapa lösningar och system som uppfyller branschspecifika behov hjälper Rittal sina kunder att möta framtidens krav. De krav vi står inför innebär att vi inte längre kan bygga lösningar på de traditionella vis som industrin är van vid.

– Den kompetensen vi har, inom den bredd av segment vi jobbar med, kan vi multiplicera och ta fram standardiserade koncept. Koncept vi sedan kan implementera säkert och effektivt. Vi tar en teoretisk lösning, infrastruktur för laddning och lagring till exempel, och omvandlar den till en praktiskt genomförbar lösning. Och i steg två standardiserar vi det. Allting börjar alltså som en speciallösning men slutar som en branschspecifik standardisering. Det är vår styrka, avslutar Jonas.

Är ni redo för energiomställningen?
Ta reda på mer om Rittals Energy & Power Solutions.