Tillbehör till klimatisering

Filterteknik

Om miljön är särskilt dammig rekommenderas att använda filtermattor, för att förlänga filterfläktens livslängd och säkerställa att kapslingsklassen upprätthålls. I synnerhet om luften i omgivningen är oljehaltig bör metallfilter användas.

Filterteknik

Veckfilter för filter- och takfläkt, kylaggregat och Chiller

Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning....

Filterteknik

Filtermatta för tvärströmsfläkt

Om miljön är särskilt dammig rekommenderas att använda filtermattor. Detta underlättar rengöring av aggregaten. Beroende på nedsmutsningsgrad måste filtret bytas ut regelbundet.

Filterteknik

Filtermatta för kylaggregat, luft/luft värmeväxlare och chiller

Om miljön är särskilt dammig rekommenderas att använda filtermattor. Detta underlättar rengöring av aggregaten. Beroende på nedsmutsningsgrad måste filtret bytas ut regelbundet.

Filterteknik

Metallfilter

Speciellt för drift i damm- och oljehaltig omgivning ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten...

Filterteknik

Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingsskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

Filterteknik

Blue e+ utblåsningsfilter

För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.

Filterteknik

Blue e+ utblåsningsfilter EMC

För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.

Filterteknik

Utblåsningsfilter Standard

För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.

Filterteknik

Utblåsningsfilter EMC

För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.

Filterteknik

Strålvattenhuv för högre kapslingsklass

I synnerhet inom livsmedelsindustrin skyddar strålvattenhuven mot inträngande fukt. Kapslingsklass IP56 uppnås med standardfiltret.

Filterteknik

Täckplatta för filterfläkt/utblåsningsfilter

Om befintliga montagehål för filterfläktar/utblåsningsfilter måste förslutas för att höja kapslingsklassen, kan täckplåten användas i filterfläkten/utblåsningsfiltret i stället...

Filterteknik

Frontgaller 2 HE för tvärströmsfläkt

Frontgaller 2 HE för tvärströmsfläkt, för avledning av den varma luften i den övre delen av skåpet. Två galler kan användas vid egenkonvektion.

Filterteknik

Filterram för takfläkt

En filtermatta måste användas för att öka kapslingsklassen för takfläkten SK 3148.007.

Filterteknik

Gälplåt

För ventilation genom konvektion. Kan enkelt monteras i efterhand med 4 skruvar.