IT-Power

Spänningsförsörjning

Uttagslister, anslutningslister, kabelkopplingsdosa, uttag, Energy-Box, PCU

Spänningsförsörjning

Uttagslister

Uttagslisterna från 3 till 12 kontaktplatser kan användas universellt för alla väggskåp och golvskåp tack vare variabla fastsättningsmöjligheter. Utföranden som ren energifördelare eller med funktionselement som ledningsskyddsbrytare, överspänningsskydd...

Spänningsförsörjning

Energibox

På den djupförställbara profilskenan kan installationskomponenter monteras. Extra komfort – optimal åtkomst till kablageutrymmet ovanifrån och underifrån – ger varianten med utdragbar front.

Spänningsförsörjning

Kopplingsdosa med multifunktionsvinkel

Kabelkopplingsdosan för fastsättning på ramprofilen i TS 8 eller på skensystem är en central punkt för energiförsörjningen till alla förbrukarenheter, som filterfläktar, systemlampor och uttagslister.