IT-infrastruktur

IT-kylning

Rittals koncept för klimatisering omfattar allt från kylning av ett enskilt rack till kompletta datorhallar. Säkerhet och effektivitet står alltid i centrum.

IT-kylning

Liquid Cooling Packages

LCP CW: Extremt höga värmelaster transporteras ut ur racket med hjälp av luft/vatten värmeväxlare. LCP DX: Idealisk för kylning i små och medelstora IT-applikationer.

IT-kylning

Liquid Cooling Units

Effektiv kylning TS IT-rack och Micro Data Center utan att utrymmet minskar. Optimalt stöd för IT-anpassad ”front-to-back”-luftstyrning. Hög driftsäkerhet tack vare att både fristående och redundant variant.

IT-kylning

Chiller för IT-kylning

Tillförlitlig kylning av IT-applikationer som t.ex. LCP eller luft/vatten-värmeväxlare eller vid projektspecifika krav.

IT-kylning

Aisle Containment

Dörr- och lockkomponenter skiljer den varma och kalla luften åt i datorhallen. Det ökar klimatteknikens effektivitet. Kan användas som varm- eller kallgångssektion.

IT-kylning

Takmonterat kylaggregat Blue e+ IT

Genom att använda teknologin från Blue e+ är paketet optimalt anpassat till kraven på energisnål kylning av IT-rack. Med IoT-gränssnittets anslutningsmöjligheter sker kommunikation med olika system samt...

IT-kylning

Väggmonterat kylaggregat Blue e+ IT

Genom att använda teknologin från Blue e+ är paketet optimalt anpassat till kraven på energisnål kylning av IT-rack. Med IoT-gränssnittets anslutningsmöjligheter sker kommunikation med olika system samt...

IT-kylning

Takmonterade kylaggregat för kylning av IT-utrustning

Aktiv kylning av singelskåp med förlusteffekter på upp tilll 3 kW. Börvärdesstyrd reglering av serverns tilluftstemperatur

IT-kylning

Tillbehör för IT-kylning

Passande tillbehör för Blue e+ kylaggregat, LCP CW och LCP DX-applikationer.