Modular data centre solutions

RiMatrix S

Med förkonfigurerade, fullständiga och standardiserade datorhallsmoduler sparar du värdefull planeringstid och har allt du behöver för att komma igång direkt.

RiMatrix S

RiMatrix S Standardrum

Standardiserad datorhall som byggs upp i dina rum tillsammans med en varm-/kallgångsavskärmning.

RiMatrix S

RiMatrix S Standardsäkerhetsrum

Standardiserad datorhall som ställs upp i dina rum och kompletteras med ett skyddsrum (rum i rummet) för att ge extra skydd mot brand, vatten och rök.

RiMatrix S

RiMatrix S Standardcontainer

Standardiserad datorhall i en containerlösning som därmed även kan placeras utomhus.

RiMatrix S

RiMatrix S effektpaket

För insamling, lagring och visning av elektriska parametrar i RiMatrix S-modulen.