Digitala trafikledningssystem för bättre luftkvalitet

Utomhusskåp för trafikledningssystem

Effektivt utformade stadsmiljöer

Utomhusskåp för trafikledningssystem

Framtidens digitala stad ska bli mer miljövänlig, resurseffektiv och bättre att bo i. Idag finns redan transportledningssystem och innovativa lösningar med målet att maximera trafikflödet och förbättra luftkvaliteten.

System för intelligent trafikstyrning är oftast installerade utomhus. Robusta och solida apparatskåp garanterar att tekniken är skyddad. Till exempel:

  • Trafikledningssystem
  • Trafikljusstyrning
  • Sensorteknik för mätningar av t.ex. luftföroreningar

Rittal tillhandahåller ett modulärt system med apparatskåp och klimatstyrningslösningar som skyddar din utrustning och kan levereras inom 24/48 timmar. Det säkra valet för alla typer av områden. Trygghet och säkerhet i alla miljöer.

Många trafikledningssystem är lättillgängliga och måste därför skyddas mot vandalisering och obehörig åtkomst. Rittal erbjuder lösningar med hög motståndskraft som håller trafiken igång på ett säkert sätt.

Rätt materialval, rätt ytbehandling och förstklassigt utförande av utomhusskåpen säkerställer en lång livslängd så att dina system fungerar kontinuerligt och smidigt.

Miljö 3 och 4

Outdoor Advanced och Outdoor Extreme

Tekniklösningar för utomhustrafik finns både i offentliga och icke-offentliga områden. Skåpen utsätts för väder och vind, UV-strålning, regn och stormar. Även korrosiva ämnen från den omgivande luften måste effektivt hållas borta. Rittal erbjuder dig de rätta lösningarna för detta, till exempel i form av väderbeständiga tak, optimerat korrosionsskydd och produkter med robust motståndskraft.

Typiska lösningar för trafikledningssystem

Skyddstak

Kapsling för utomhusbruk för kompaktapparatskåp AX

Inkapsling för AX kompaktapparatskåp för användning utomhus. För att skapa ett skåp-i-skåp-koncept. Håltagning nedtill och ventilationsgaller på sidan och botten för bästa möjliga...

Utomhusskåp

Basicskåp för utomhusbruk

Skåpsystem med enkel vägg, med en dörr och med två dörrar. Klart att använda för alla ändamål med passiv inre utbyggnad eller lägre förlusteffekt utomhus. Takkoncept med omlöpande...

Utomhusskåp

Plastskåp AX

AX plastskåp med eller utan fönster är mycket lämpliga för tillämpningar utomhus. Många fastsättningsanordningar i skåpet ger möjlighet till individuell inre utbyggnad i 25 mm raster med t.ex. chassi...

Klimatisering

Värmeelement

Värmeelementen gör att rätt värmeeffekt alltid finns, för att undvika kondensbildning i synnerhet vid uppställning utomhus.