Underhåll

Bevarat värde på installationen

Genom kontinuerlig övervakning av effekten kan fel eller störningar i IT-systemen upptäckas och undvikas i tid.

Maximera processförloppen under hela livstiden

En störningsfri drift av produktionslinjerna är i hög grad beroende av värmebelastningen på de enskilda elektroniska komponenterna. En temperaturökning på
ca 10 K (Kelvin) leder till en halvering av komponenternas livslängd och dubbelt så många driftstopp.

Vårt erbjudande:

  • Översyn och bedömning av allmäntillståndet
  • Grundläggande rengöring av systemkritiska anläggningar
  • Mätning och dokumentation av systemparametrar
  • Kontroll av hela systemet

Nyttan för dig:

  • IT-infrastrukturen är tillgänglig dygnet runt, 365 dagar om året
  • Ökad värdebehållning för din datorhall
  • Överensstämmelse med lagstadgade föreskrifter enligt DIN 31051
  • Lägre kostnader genom upp till 30 % högre effektivitet

Vårt erbjudande: Visuell kontroll av systemet och monterade produkter och lösningar enligt DIN 31051

Nyttan för dig: Snabb och tillförlitlig överblick över status quo för din IT-datorhall

Täthetskontroll för att uppfylla lagstadgade föreskrifter

När f-gasförordningen nr 517/2014 träder i kraft är operatörer av kyltekniska anläggningar skyldiga att utföra regelbundna täthetskontroller från och med en viss mängd köldmedel. Denna täthetskontroll måste utföras av en kvalificerad och certifierad tekniker.

Som certifierad serviceleverantör uppfyller Rittal alla rättsliga krav för att utföra de lagstadgade kontrollerna fackmässigt korrekt inom ramarna för engångsunderhåll eller som en del av ditt serviceavtal.

Viktigt för dig som operatör: Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att fylla på de berörda köldmedlen vid service. Kontakta oss redan nu för att få veta vilka möjligheter du har för att förebygga sådana fall: via e-post till service@rittal.se eller på +46 431 44 26 00.