Naar de nieuwe website rittal.be
Winkelmandje

Blue e+ koelaggregaten

Tot 75% energiebesparing!

Meer info

  • Luchtkoeling Apparaten voor koeling met omgevingslucht zijn geschikt om warmte op zeer economische wijze af te voeren. Voorwaarde: relatief schone omgevingslucht, temperaturen die onder de gewenste kastbinnentemperatuur liggen. Luchtkoeling
  • Koelaggregaten Met koelaggregaten wordt de kastbinnentemperatuur op een constant niveau gehouden dat onafhankelijk is van de omgevingstemperatuur. De luchtgeleiding voldoet aan individuele behoeften. Dankzij de twee gescheiden circuits dringt er geen stof in de kast door. Koelaggregaten
  • Vloeistofkoeling Efficiënte vloeistofkoeling wordt daar ingezet waar een hoog koelvermogen is vereist, zoals bijv. in de proces- en machinekoeling of bij het afvoeren van warmte uit kasten via lucht/water-warmtewisselaars. Vloeistofkoeling
  • IT-Cooling De klimaatconcepten van Rittal omvatten het gehele spectrum aan koeling: van een vrijstaand rack tot een complete computerruimte. Daarbij staan veiligheid en efficiëntie op de voorgrond. IT-Cooling
  • Kastverwarming Verwarmingen zorgen dat altijd de juiste verwarmingscapaciteit beschikbaar is om condensvorming - met name bij buitenopstellingen - te voorkomen. Kastverwarming
  • Outdoor-klimatisering Functionaliteit en betrouwbaarheid – onder alle weersomstandigheden. Onze Outdoor-klimatiseringsoplossingen zijn zeer geschikt voor buitentoepassingen. Behalve bijzonder efficiënte koelaggregaten zijn bijv. ook ventilatoren met ventilatorafdekkap, verwarmingen of de Blue e+ chillers met de optie “Outdoor” toe te passen. Outdoor-klimatisering
  • Toebehoren voor klimatisering Door optimaal op elkaar afgestemde componenten sluiten de klimatiseringscomponenten perfect aan op de gestelde eisen. De efficiëntie en de veiligheid van de klimatiseringscomponenten zijn met behulp van monitoring, regeling en individuele luchtgeleiding verder te verhogen. Toebehoren voor klimatisering