Naar de nieuwe website rittal.be
Winkelmandje

Gebruiksrichtlijnen

Gebruiksrichtlijnen voor transport
en opslag

Rittal producten moeten in de regel voorzichtig, conform deze richtlijn, worden opgeslagen en getransporteerd. Deze richtlijnen gelden voor alle personen en ondernemingen die deelnemen aan de transportketen.