Bewijzen

Gedocumenteerde kwaliteit

Productcertificeringen en toelatingen zijn belangrijke voorwaarden voor de wereldwijde acceptatie van industriële producten.

De goedkeuringen van de Rittal standaardproducten kunnen op verschillende manieren worden gedocumenteerd. Het navolgende overzicht van de internationale productgoedkeuringen en testinstituten toont het brede spectrum van de gecertificeerde Rittal kwaliteit.

 • Typeplaatje

  Op de typeplaten van de standaardproducten zijn belangrijke goedkeuringen (zoals UL, CSA, TÜV, VDE) direct afgebeeld.

  Deze indicatie is voor de latere afname van de totale installatie van groot belang, omdat de controleurs de typeplaten van de afzonderlijke componenten controleren.

 • Toelatingen

  Een groot aantal Rittal producten beschikt over internationaal erkende goedkeuringen en toelatingen.

  Deze producten krijgen in de productie een typeplaat met serienummer en goedkeuringssymbool zoals bijv. UL, CSA enz. Dit geldt als goedkeuringsbewijs. Of en over welke goedkeuringen een product beschikt, is op de betreffende bestelpagina's van het Rittal handboek voor het getoonde product beschreven. U vindt deze informatie online bij de producten.

 • Beproevingsnummer

  Bovendien is het vaak ook voldoende het betreffende testinstituut en het beproevingsnummer op te geven, waaronder het Rittal product is geregistreerd.

  Dit beproevingsnummer is in het handboek opgenomen of kan bij Technical Support worden opgevraagd.

 • Testcertificaat

  Voor het bewijs van de productgoedkeuring of voor eigen documentatie van de installatie kan een kopie van het testcertificaat bij Technical Support worden opgevraagd.

Welke keurmerken precies aan welke producten zijn toegekend, vindt u in onze handboeken en brochures.

Bovendien kunnen deze documenten rechtstreeks bij Rittal worden opgevraagd.

Technical Support

Wij adviseren u graag over de RITTAL productwereld

Tel. +32 (0) 9 353 91 45

Of gebruik ons contactformulier