Naar de nieuwe website rittal.be
Winkelmandje

IP-beschermklassen

Beschermklassen volgens IEC 60 529 (EN 60 529)

De IP-beschermklasse wordt aangegeven met 2 kencijfers:

 

Beschermingsniveaus voor bescherming tegen aanraking en vreemde deeltjes: eerste kencijfer

Eerste
Code
Benaming Toelichting
1 Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een doorsnede van 50 mm of meer De testsonde, kogel 50 mm doorsnede, mag niet volledig naar binnen kunnen worden gestoken1).
2 Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een doorsnede van 12,5 mm of meer De testsonde, kogel 12,5 mm doorsnede, mag niet volledig naar binnen kunnen worden gestoken1).
De uit delen bestaande testvinger mag tot een lengte van max. 80 mm naar binnen worden gestoken, echter wel voldoende afstand aanhouden.
3 Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een doorsnede van 2,5 mm of meer De testsonde, kogel 2,5 mm doorsnede, mag helemaal niet naar binnen kunnen worden gestoken1).
4 Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een doorsnede van 1,0 mm of meer De testsonde, kogel 1,0 mm doorsnede, mag helemaal niet naar binnen kunnen worden gestoken1).
5 Beschermd tegen stof Het binnendringen van stof is niet geheel onmogelijk, maar stof mag niet in een zodanige hoeveelheid binnendringen dat het functioneren van het apparaat of de veiligheid wordt beïnvloed.
6 Stofdicht Er kan geen stof in het apparaat binnendringen bij een onderdruk van 20 mbar in de behuizing.

1) Van de testsonde mag niet de volledige doorsnede door een opening van de behuizing kunnen worden gestoken.

 

Beschermingsniveaus voor bescherming tegen water: tweede kencijfer

Tweede
Code
Benaming Toelichting
1 Beschermd tegen waterdruppels Verticaal vallende druppels mogen geen schadelijke gevolgen hebben.
2 Beschermd tegen waterdruppels, wanneer de behuizing onder een hoek van 15° staat Verticaal vallende druppels mogen geen schadelijke gevolgen hebben, wanneer de verticale zijden van de behuizing onder een hoek van maximaal 15° staan.
3 Beschermd tegen sproeiwater Water dat onder een hoek van 60° op de beide verticale zijden wordt gesproeid, mag geen schadelijke gevolgen hebben.
4 Beschermd tegen spatwater Water dat uit alle richtingen tegen de behuizing spat, mag geen schadelijke gevolgen hebben.
5 Beschermd tegen waterstralen Water dat uit alle richtingen tegen de behuizing spuit, mag geen schadelijke gevolgen hebben.
6 Beschermd tegen krachtige waterstralen Water dat uit alle richtingen als sterke straal tegen de behuizing spuit, mag geen schadelijke gevolgen hebben.
7 Beschermd tegen de gevolgen van het tijdelijk onderdompelen in water Water mag niet in een hoeveelheid binnendringen die schadelijke gevolgen heeft, wanneer de behuizing onder bepaalde druk- en tijdomstandigheden tijdelijk in water wordt ondergedompeld.
8 Beschermd tegen de gevolgen van het continu onderdompelen in water Water mag niet in een hoeveelheid binnendringen die schadelijke gevolgen heeft, wanneer de behuizing continu is ondergedompeld in water onder omstandigheden die tussen fabrikant en gebruiker moeten worden overeengekomen. De
omstandigheden moeten echter zwaarder zijn dan voor kencijfer 7.
9 Water bij hogedruk-/stoomstraalreiniging Water dat uit alle richtingen onder hoge druk tegen de behuizing spuit, mag geen schadelijke gevolgen hebben.

Voorbeeld van de weergave van een beschermklasse: bijv. IP43:
Eerste kencijfer = 4:
Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een doorsnede van 1,0 mm of meer
Tweede kencijfer = 3:
Beschermd tegen sproeiwater