Utendørsskap

Sikrer trygge driftsforhold selv i krevende miljøer

Er du på utkikk etter en sikker og bærekraftig løsning for utendørsskap, som kan leveres raskt?

Utendørsskap som gir beskyttelse under svært krevende forhold

Robust utendørsskap møter smart klimatisering

Det smarte modulære systemet som består av skap og klimakontrollkomponenter gir deg en rekke valgmuligheter for konfigurasjon av en individuelle utendørsløsning. Dra nytte av enhetlig design med innebygd kompatibilitet, og motta alle produktene fra en og samme leverandør – for alle bruksområder og alle klimatiske forhold.

Rittal er synonymt med apparatskap av høgste kvalitet, lang levetid og pålitelighet. Det gjelder også for utendørssegmentet. Maksimal beskyttelse av elektroniske komponenter er vårt hovedmål, uansett hvor røft miljøet er. Enten det betyr ekstreme temperaturer, eksponering for UV-stråling, aggressive atmosfærer, sterk vindbelastning, støv eller fuktighet: Kapslingene fra Rittal tåler selv de tøffeste forhold.

En passende løsning til ethvert miljø

Valget er ditt: Avhengig av dine behov kan du tilpasse skapet ditt fra en rekke standardalternativer, f.eks. spesielle kapslingsvegger, klimautstyr, ventilasjonslameller, låsesystmer eller til og med varmesystemer. Alt for å beskytte din spesifikke applikasjon.

Du kan stole på Rittal og planlegge og drifte bruken din i ro og fred:

  • Rask klar til bruk i alle områder takket være smart kombinasjon av skap og klimatisering
  • Sikker drift takket være robuste skap for tøffe miljøer
  • Radikalt reduserte energiutgifter, mens driftstiden og levetiden forlenges

Rittal utendørs standardløsninger – 6 viktige grunner til at installasjonen din er trygg og sikker i alle miljøer

Velg fra en omfattende portefølje av standard modulære produkter inkludert klimatiseringsløsninger og dra nytte av den enkle og raske anskaffelsesprosessen basert på serieproduksjon. Dette gir deg fleksibilitet både i dag og i fremtiden.

Du får pålitelig beskyttelse mot hærverk, cyberangrep og klimaendringer for problemfri drift. De holdbare og robuste skapene er både en sikker og bærekraftig investering.

Uavhengig av klimasonen, og uansett hvilket miljøe du krever pålitelig drift i, tilbyr det smarte modulsystemet av appartskap og klimatiseringskomponenter, varmeelement, spesialbelegg og nettverksmoduler deg en ideell utendørsløsning for alle bruksområder på tvers av temperaturområdet fra -30 til +60 grader Celsius.

Produktets lange levetid sparer ikke bare kostnader, men også verdifulle ressurser. Effektive Blue e+ kjøleaggregat reduserer energiforbruket i gjennomsnitt med 75% og dermed CO2.

Reservedeler kan enkelt bestilles ved behov.

Takket være rask leveranse og enkel montering kan skapet gi umiddelbar beskyttelse. Modulsystemet kan enkelt vedlikeholdes og utvides. Dermed blir driftsstopp praktisk talt eliminert. 

Tilgang til et pålitelig servicenettverk gir deg sikkerhet i daglig drift, reduserer nedetid og øker effektiviteten ved feil. Vårt globale servicenettverk, med kvalifiserte teknikere garanterer rask og profesjonell assistanse.

Den riktige utendørsløsningen for alle bransjer – som standard

Er bransjen eller virksomheten din knyttet til spesielle utendørs lokasjoner? Kanskje for å muliggjøre tilgang til ressurser, og dermed sikre effektiv anskaffelses- og bearbeidingsprosesser? Eller kanskje for å kunne tilby produktene dine innenfor dine kunders eget infrastrukturmiljø?

I begge tilfeller er feilfri drift av installasjonene og systemene dine under alle værforhold en forutsetning. Dette kan ofte være en utfordring avhengig av miljøet og klimaforhold. For å sikre  kritisk drift permanent, og forebygge kostbare nedetider, er det avgjørende at alle komponenter er godt beskyttet. 

Din bransje

Prosessindustri

Høy systemtilgjengelighet er avgjørende

Der feil på en enkelt komponent ofte stopper hele prosessen, må anlegg utstyres med maksimal beskyttelse. I uteområder er store temperatursvingninger spesielt problematiske.

Vannindustri

Beskyttelse av kritisk infrastruktur

Driftsberedskap er et spørsmål av systemrelevant viktighet. For utendørs bruk må kapslinger og klimakontrollsystemer ha høy holdbarhet og motstand mot aggressive kjemikalier som for eksempel klor.

Maritim industri

Høye bølger

Den maritime næringen må være forberedt på å møte røff sjø. For installasjoner i skip og i havner må teknologien motstå vann. Salt, stormer, sterke vibrasjoner og støt, samt temperaturvariasjoner stiller ytterligere krav til utendørsskap.

Ladeinfrastruktur

E-mobilitet. Standardisert, sikkert og raskt.

Nøkkelen til e-mobilitet er utbredt ladeinfrastruktur. Ladestasjoner må være beskyttet mot korrosjon, hærverk og elementene. De tunge komponentene stiller også ekstremt høye stabilitetskrav til backend-installasjonene.

Fornybar energi

Sikre energiomstillingen

Det finnes ikke noe alternativ til vindkraft og solcelleanlegg. Energiomstillingen vil kun være mulig basert på miljøvennlig og fremtidsrettet fornybar energi.

Kraftindustri

Infrastruktur – bredere, kraftigere og smartere

Kraftforsyningsinfrastrukturen står overfor betydelige utfordringer. På den ene siden øker etterspørselen etter strøm til stadig flere elbiler. Samtidig er kraftproduksjon med fornybar energi utsatt for betydelig større svingninger.

Energilagring

Stabil energiforsyning – til enhver tid, over alt

Den pågående energiomstillingen, ikke bare preget av varierende kraftproduksjon fra fornybare kilder, men også av økende energiforbruk, krever lagringssystemer som er optimalt beskyttet mot vandalisme og elementene.

Smart City

Effektivt konstruerte byområder

Trafikkontrollsystemer, luftforurensningsmåling, trafikklyskoordinering og mange andre utendørsapplikasjoner danner grunnlaget for klimavennlige og mer beboelige byer. Robuste og holdbare kapslinger med effektiv hærverksbeskyttelse holder de...

Luftfart

Sikkerhet og fleksibilitet, også på bakken

Luftfartsnæringen er preget av turbulens. Utendørsinstallasjoner på flyplasser krever en spesielt robust konstruksjon på grunn av de høye vindhastighetene. Samtidig er fleksibilitet avgjørende for fremtidig utvidelse av eksisterende systemer.

Telekommunikasjon

Robuste løsninger for stabil kommunikasjon

Innen telekommunikasjon, mobilkommunikasjon eller bredbåndsnett skal infrastrukturløsningene fungere effektivt og langsiktig, selv under ugunstige værforhold. Beskyttelse mot hærverk og uvedkommende er avgjørende for stabil kommunikasjon.

Jernbaneinfrastruktur

Sikker transport fra A til B

Jernbaneinfrastruktur er ofte plassert utendørs. På banen, i tunneler, signalbokser og stasjoner, utsettes utstyret for tøffe værforhold. Hærverk er et annet nøkkelspørsmål når det gjelder å beskytte utendørs applikasjoner.

Driftsystemer i bygninger

Sikt høyt – trygt og sikkert med teknisk utstyr på taket

Bygningsforvaltning og -tjenester blir stadig mer intelligente og krever derfor større plass. Men kontor- og boligareal er kostbart, og det er grunnen til at utstyret ofte flyttes opp på taket fordi robuste utendørsskap beskytter mot værpåvirkning og...

Et bredt utvalg av utendørsskap for beskyttelse mot tøffe og ekstreme forhold

Utendørsapplikasjoner er ikke like, så hva er viktig for deg

Hvor skal kapslingen din brukes? Avhengig av miljøet og eventuell eksisterende beskyttelse, vil du kreve ulike nivåer av robusthet, ulike klimakontrollløsninger, spesialbelegg, oppvarmingsalternativer, nettverkskompatibilitet og mye mer.
Kravene til utendørsapplikasjoner er sammensatte:

  • Store temperatursvingninger krever ulike aktive og passive klimakontroll løsninger
  • Fuktighet, UV-stråling og salt krever optimal korrosjons- og overflatebeskyttelse
  • Beskyttelse mot hærverk og uautorisert adgang spiller en sikkerhetsrelevant rolle
  • Støyutslipp må minimeres effektivt for installasjoner i urbane miljøer

Definisjon av installasjonsmiljø for å hjelpe deg med valg av den optimale løsningen

Vi har definert fire forskjellige installasjonsmiljøer for å hjelpe deg med å velge en passende Rittal løsning. Fra beskyttede miljøer i lukkede rom, via overbygde uterom til offentlig tilgjengelige områder utsatt for stadig skiftende værforhold.

Success Stories

SBRS GmbH

Beskyttet i solskinn og regn

I Freiburg i Tyskland kjører klimavennlige elbusser. En raffinert ladeinfrastruktur fra SBRS GmbH med komponenter fra Rittal sørger for optimal lading av bussene, og beskytter både mot vær og vind, og ikke minst beskytter mot kontakt med mennesker.