8 apr. 2024

Ny generation filterfläktar – Rittal Blue e+

Driftsäkerhet för kapslingar

Värme är sällan en välkommen gäst i skåpsystem. Därför är det viktigt att oönskad värme avlägsnas och att ytterligare uppvärmning om möjligt undviks för att säkerställa problemfri drift av installerade komponenter. För att lösa denna uppgift används ofta filterfläktar – ett kylningsalternativ som förr inte har fått den respekt och uppskattning som det förtjänar. Rittal erbjuder en ny generation filterfläktar Blue e+ med till exempel nödkylningsfunktion och många andra innovativa funktioner för smart klimatstyrning.

Filterfläktar är en populär och kostnadseffektiv lösning där omgivningsluft kan användas för att reglera temperaturen i kapslingar. De är därmed också det överlägset vanligaste valet för klimatkontrollsystem i kapslingar. Den nya generationens smarta verktyg med många coola funktioner och övervakning för potentiella faror tar steget ut ur skuggorna: Med dess nödkylningsfunktion reagerar till exempel den nya Blue e+ filterfläkten aktivt för att kompensera för oväntade temperaturökningar. Detta skyddar komponenterna från överhettning och undviker i värsta fall de kostnader som är förknippade med ett systemstopp.

Verktygsfri hantering sparar tid

De första fördelarna märks redan mycket tidigare: Den senaste generationens filterfläktar var redan konstruerade för verktygsfritt montage och underhåll, men de relevanta mekaniska komponenterna har nu uppdaterats fullständigt. Snäppfästena för montering av enheten och öppningsmekanismen för filterbyte fungerar nu ännu smidigare. Beprövade funktioner som ändring av luftflödesriktningen och flexibel placering av strömanslutningen har bevarats. Ytterligare ändringar avser Rittals övergripande konstruktion, där frontens lamellgaller nu är vertikalt. Allt detta har gjorts utan att påverka IP-klassen.

Intelligens i minimalt utrymme

Blue e+ filterfläktarna finns i fem storlekar och täcker åtta effektklasser från 20 m³/h till 1 160 m³/h luftflöde. AC/DC-modellerna uppfyller alla grundläggande krav, medan en EMC-variant finns tillgänglig för tillämpningar som ställer särskilda krav på elektromagnetiskt skydd av kapslingen. EC-tekniken möjliggör varvtalsreglering och fläktövervakning via ett analogt gränssnitt. Temperaturregleringen anpassas efter de faktiska förhållandena – en smart funktion som sparar energi och förlänger livslängden. Den nya generationen behåller denna funktionalitet och erbjuder ytterligare fördelar som ett brett spänningsområde (100–240 V) och ett ModBus-gränssnitt för övervakningsfunktioner, styrfunktioner och larmfunktioner.

Full kontroll via ett IoT-gränssnitt

Filterfläktar som integreras via Rittals IoT-gränssnitt tillhandahåller information om status, kapacitetsutnyttjande, drifttimmar och energiförbrukning. Om det finns flera kapslingar i närheten är det därför möjligt att lokalisera den exakta källan till kritiska temperaturhöjningar och fastställa den tillhörande filterfläkten. Operatören informeras och filterfläktens nödkylningsfunktion aktiveras så snart temperaturen överstiger larmtröskelvärdet. En ökning av fläkthastigheten och därmed luftgenomströmningen fördröjer eventuell överhettning. Filterfläkten återgår till normalt driftläge så snart temperaturen sjunker under tröskelvärdet. Förutom driftsäkerheten erbjuder den nya generationen en ännu längre livslängd: Den automatiska filterrengöringsfunktionen blåser ut dammpartiklar ur filtret flera gånger om dagen. Operatören kan också ställa in en virtuell drifttid för visning av återstående tid till nästa filterbyte – på liknande sätt som bränslemätaren i ett motorfordon. Detta underlättar planeringen av behovsbaserat underhåll, vilket sparar ytterligare tid och kostnader.

När det gäller huvudfunktionen för en filterfläkt, nämligen maximal partikeluppsamling och samtidigt en genomströmning av så mycket luft som möjligt så etablerar Rittal en ny standard med sina veckfilter. Tack vare utformningen är ytan sex gånger större, luftgenomströmningen ökar med 40 procent och underhållsintervallen kan fördubblas eller till och med tredubblas, beroende på tillämpning. Tillsammans tar dessa funktioner hos den nya generationen Blue e+ filterfläktar denna konventionella form av klimatstyrning i kapslingar till en ny nivå.