Electrify your System

SÄKRA ENERGIOMSTÄLLNINGEN

Framtidssäkra dina system – genom standardisering inom energisektorn

Säkra energiomställningen

Utmaningarna med energiomställningen

Klimatskydd och energiomställning innebär enorma utmaningar för företagen. Oavsett om det gäller energisektorn eller andra industrisektorer, så kräver noll nettoutsläpp miljövänliga tekniker och lösningar som inte bara uppfyller komplexa krav utan även säkerställer internationell konkurrenskraft.

Dags för energiomställning

För att stoppa klimatförändringarna måste vi minska utsläppen av CO2 till ett minimum. Nyckeln till detta är en omställning till energi från förnybara källor, och växande energibehov uppfylls med CO2-neutrala lösningar.

För att förverkliga denna vision måste vissa mått och steg genomföras:

  • Fossila bränslen måste fasas ut så snart som möjligt.
  • En säker och högpresterande infrastruktur måste dessutom skapas,
  • och ekonomisk och prisvärd elförsörjning måste tillhandahållas.
  • Samtidigt ska en effektiv energianvändning eftersträvas.

Den traditionella “centraliserade” energiförsörjningen ersätts av en decentraliserad infrastruktur med mindre system som genererar energi som kan användas direkt eller återföras till elnätet.

Konsekvenserna av detta blir att hela systemet blir mycket komplexare, vilket betyder att infrastrukturen måste anpassas, byggas ut och tänkas igenom ytterligare.

Övergången verkar dock ha stannat av. Istället för att minska har utsläppen nått nya rekordnivåer 2022. Som ledande industrination behöver vi driva utvecklingen framåt.

Nyckeln till framgång ligger i digitalisering och sammankopplade nätverksstrukturer för alla områden. Vi kommer endast att kunna gå mot ett mer hållbart samhälle om alla berörda parter gör en gemensam och samlad ansträngning. Ta chansen – elektrifiera ditt system!

Framtidens energisystem kommer att vara digitala, pålitliga och hållbara.

Rittal och dess systerföretag Eplan och German Edge Cloud erbjuder de rätta lösningarna för hela processen, från design och konstruktion till anläggningskonstruktion och förvaltning. Börja använda systematisk digitalisering och standardisering och automatisera din verksamhet för att framtidssäkra och effektivisera din verksamhet.

Läs mer

Utmaningar innebär också möjligheter

Rittal har åtagit sig att leverera ett skräddarsytt produktutbud till energibranschen, inklusive modulära, standardiserade lösningar för sektorspecifika utmaningar. 

Ta reda på mer om marknadssegmenten och effektiv elanvändning:

Elproduktion

En betydande satsning under expansion och omstrukturering

Övergången från fossila bränslen leder till snabb expansion av många decentraliserade produktionsanläggningar. Eftersom det måste finnas en permanent strömförsörjning är driftsäkerheten en avgörande faktor.

Kraftöverföring

Nätinfrastruktur – starkt, smart och framtidssäkert

Den ökande andelen förnybart i energimixen kommer att innebära en enorm belastning på det befintliga elnätet och kommer samtidigt att göra systemet mycket mer komplext. Energiinfrastrukturen måste därför bli mer transparent, flexibel och intelligent.

Energilagring

Byggstenar för framtidens energisystem

”Grön” elektricitet matas inte in i elnätet på regelbunden basis. Energilagring är därför ett måste för att energiomställningen ska vara genomförbar på ett framgångsrikt sätt och för att hålla elnätet i balans.

Energiförbrukning

Laddningsinfrastruktur, energieffektivitet och sektorkoppling

Energiomställningen handlar inte bara om distribution och lagring av el. Det handlar också om effektiv energihantering för en minskad energiförbrukning och om stärkt e-mobilitet och förbättrad sektorkoppling.

Elektrifiera ditt system med Rittal och dra nytta av de betydande fördelarna.

Grundläggande lösningar för de olika behoven inom energisektorn finns tillgängliga för dig som modulära system. Med förkonfigurerade lösningar garanteras “effektiv design och konstruktion” när du får den relevanta Eplan-projektplanen och den fullständiga dokumentationen direkt. På begäran konfigurerar Rittal kapslingslösningar enligt dina specifikationer med skensystem och installerar vid behov även kasseterna till ACB-brytare som ni tillhandahåller vid mekansik förmonteringen.

Spara värdefull tid och koncentrera dig på din kärnkompetens.

Ett skalbart modulsystem gör att du flexibelt kan konfigurera din lösning. Det erbjuder maximal flexibillitet tack vare fabrikatsoberoende lösningar med Ri4Power-systemet och för inmontering av MCCB, ACB-brytare från alla välkända tillverkare. Och om verksamhetens behov förändras? Detta är inget problem – systemet kan expanderas när som helst

Lita på den beprövade kvaliteten och tillförlitligheten hos Rittals produkter. Den kontrollerade och certifierade Rittal-systemtekniken är extremt tillförlitlig och mycket säker att hantera. Skapa nödvändig leveranssäkerhet på väg mot energiomställningen. 

Efterlevnad av internationella standarder och bestämmelser gör att du kan använda Rittal-lösningar över hela världen. Med produktions- och serviceanläggningar över hela världen kan Rittal hjälpa dig på plats, vilket innebär ännu större trygghet för din internationella verksamhet.

Success Stories.

Tesvolt AG

Logistikföretaget frigör sig från elnätet

Allt fler rederier blir oberoende av elnätet – och av goda skäl; elpriserna fortsätter att stiga samtidigt som strömavbrott är mycket kostsamma. Förutom att vara en logisk och klimatvänlig lösning är det också ett kostnadseffektivt alternativ att...

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Laddas på 60 minuter

Laddningsinfrastruktur är ett av de största hinder vi stöter på när vi byter till elmobilitet. Om man t.ex. byter till e-mobilitet på en stadsbuss, behöver man också kraftfulla laddstationer. Kölns kollektivtrafikmyndighet (Kölner Verkehrs-Betriebe/KVB)...

TESVOLT

Varmvatten på hög höjd

Alpstugan får sin elström från en solkraftanläggning och ett kombikraftverk som drivs med vegetabilisk olja och är koldioxidneutralt. Besökarna i stugan får därmed glädje av varma duschar, ett torkrum och till och med internet. Standardiserade...

Referens: Vindkraftsoperatör

Redo för friska vindar

I Kanadas skogar, småstäder i Australiens outback och ute på Nordsjön: vindkraftverk måste kunna leverera ström på ett tillförlitligt sätt i mer än tjugo år. Elektroniken måste därför skyddas mot kyla, överhettning och damm så att den kan fungera...

H&W Control GmbH

Med vattenkraft i täten

En anläggning på Panamas högsta berg, Volcán Barú, har av H&W Control försetts med apparatskåp från Rittal. Fem sektioner – tre för energihantering med samlingsskensystemet RiLine 1600 A och två sektioner för styrning av anläggningen – levererades till...

Gemamex

Sofia – elbussar laddas snabbt tack vare VX25

Trettio elbussar är i drift i Bulgariens huvudstad Sofia. Laddningsinfrastrukturen består av Rittal VX25-kapslingar, särskilt monterade i kombinationer av tre enheter för Gemamex, tillverkaren av snabbladdningsstationerna.

H2 Core Systems

Hydrogen go!

Grön vätgas kan driva energirevolutionen framåt. Men hur ska denna miljövänliga energikälla bäst användas inom industrin? Det finns olika alternativ, varav ett kommer från H2 Core Systems. Företagets modulära tekniklösning – säkert placerad i kapslingar...