Automation

Nya världar inom automation

Den tekniska utvecklingen förvandlar industrin. Digitalisering och artificiell intelligens öppnar nya världar inom automation. En stor möjlighet för företag att effektivisera och kostnadsoptimera sina processer.

Effektivitet drivar på innovationen

Till skillnad från mekanisering då maskiner underlättar eller utför tungt kroppsarbete är det själva processerna som förändras genom modern automation. Maskinerna blir allt intelligentare tack vare tydliga framsteg inom sensor- och ställdonstekniken. Dagens automationssystem klarar av allt mer komplicerade uppgifter. Utveckling av virtuella prototyper och digitala tvillingar, det vill säga en virtuell avbild av den riktiga produkten och följer den under hela livscykeln, gör det möjligt att ersätta komplicerade processer med kostnadsbesparande automatiserade lösningar. Det går att öka effektiviteten markant när viktiga processer som tillverknings- och processkontroller kan hanteras av programvaror, till exempel med ERP-program (resursplanering) och smart övervakning. Avancerad teknik för maskinbearbetning gör det också möjligt för maskinerna att anpassa sig efter varierande miljöförhållanden och därmed i princip optimera sig själva. Inom Industri 4.0 kan företaget styras rent maskinellt – en process som löpande vidareutvecklas.

Det finns många skäl till denna utveckling. Å ena sidan efterfrågas allt fler produktvarianter med allt högre kvalitet samt kortare leveranstider. Å andra sidan måste företag bemöta bristen på utbildad personal och allt större kostnadspress på kraftigt konkurrensutsatta marknader genom att utnyttja nya tekniska system. Framtidssäkra lösningar för att möta utmaningar av det här slaget finns redan – omfattande automation, mer kraftfulla system och mer flexibla processer. Framför allt företag inom elektroteknik- och automationssektorn samt maskinkonstruktion investerar därför i automationslösningar som förbättrar konkurrenskraften.

Ökad automation innebär större vinst

De automatiserade systemen har flera fördelar jämfört med analoga processer, bland annat ökad produktivitet och förbättrad produktkvalitet. Arbetsmomenten går snabbare, kan utföras mer exakt och felfrekvensen minskar. Arbetsmetoder inom materialhantering, konstruktion och tillverkning som tidigare varit komplicerade har optimerats genom automatiserade processer. Det finns flera fördelar för företagen: Personalkostnaderna minskar, leveranstiderna blir kortare och ineffektivt rutinarbete försvinner. Medarbetarna slipper dessutom krävande och monotona arbetsmoment tack vare innovativa produktionstekniker. Du kan numera nöja dig med att sköta om övervakningsfunktionerna i de automatiserade processerna och bara utföra de moment som ännu inte är automatiserade. Framför allt när det gäller styrnings- och ställverksbyggnation kan företag sänka sina kostnader avsevärt. Rittals programvarulösningar för effektiv konstruktion och ett produktsortiment som uppfyller kraven för en mycket ekonomisk och förlustfri tillverkningsprocess bidrar aktivt till att öka automationen inom styrskåps- och ställverksbyggnation.

Automatisering med Rittal

Rittal har över 50 års erfarenhet av att bygga styr- och ställverksskåp som man utnyttjat för att bygga upp en produktportfölj för automatisering av processmoment och bearbetningsmetoder. Rittal Automation Systems levererar allt som gör skåpbyggnationen enklare, snabbare, mer exakt och mer reproducerbar genom automatisering. De digitala data som genereras hos konstruktionsavdelningen med hjälp av Eplan Tools gör att hela produktionsprocessen kan automatiseras. Som utgångspunkt används den virtuella prototypen som innehåller all relevant information och tillsammans med produkterna från Rittal Automation Systems effektiviserar arbetsflödet maximalt för alla former av styrningskonstruktion. Utöver produkter för automatiserad bearbetning, bestyckning och tillverkning finns också programvarulösningar för projektering och konfiguration av skåp. Effektiva och genomgående digitala processer med lösningar från en och samma leverantör: Detta gör det möjligt att automatisera och öka produktiviteten i framtiden.

Med Rittal Automation Systems har vi ökat kvaliteten och tillförlitligheten till en ännu högre nivå. Oavsett vad som händer: vi är redo för framtiden.
Luc van Meer, Business Development Manager, Van Meer Industrial Services

Plenge

Snabb och automatiserad bearbetning av rostfritt stål

Den nya lasermaskinen från Rittal Automation Systems innebär att Plenges arbete med rostfria skåp inte bara blir enklare utan även snabbare.

APEG

Perforex förkortar processtiden med två tredjedelar

Automatisk skåpsbearbetning med Perforex från Rittal Automation Systems garanterar fullstängit konsekventa processer.

Van Meer Industrial Services

Avancerad styrning med Rittal Automation Systems

Den nya digitala processtyrningen hos Van Meer Industrial Services i Nederländerna har resulterat i optimerad konstruktion, produktionsplanering och slutmontage.