Blue e+ S kylaggregat

Maximal energieffektivitet för kylning av era kapslingar

Vi hjälper dig att minska CO2-avtrycket från maskiner och anläggningar med hjälp av världens effektivaste kylaggregatslösning för kapslingar. Rittals produktfamilj Blue e+ erbjuder lösningar för alla krav och varje användningsområde.

Varför optimerar Blue e+ S-kylaggregat ditt CO2-avtryck på ett hållbart sätt?

 • Därför att Blue e+ är världens effektivaste kylaggregat för kapslingar, som ger en genomsnittlig energibesparing på 75 %.
 • Nyheten är Blue e+ S-kylaggregatet i effektklasserna 300 W | 500 W | 1 000 W. Det kombinerar alla fördelar med ny teknik och har 56 % lägre GWP (Global Warming Potential) genom ett nytt köldmedium.
 • Därför att Blue e+-aggregaten garanterar längre livslängd för de installerade komponenterna, användbarhet över hela världen och enkel koppling till Industri 4.0.
 • Ta reda på mer om Blue e+-tekniken här.

Upptäck de nya lösningarna i Blue e+ S-tekniken

Låt dig inspireras av de nya ”Blue e+ S”-kylaggregaten i de lägre effektsklasserna 300 – 1 000 W: Med ny konstruktion, utökade smarta funktioner och ännu snabbare processer med hjälp av Smart Service-konceptet.

Rittal hjälper dig att arbeta på ett mer hållbart sätt.

Hållbar verksamhet är oundviklig – Blue e+ S-kylanläggningar är skonsamma både mot miljön och plånboken.

 • Hög energieffektivitet: Hybridteknik garanterar en genomsnittlig energibesparing på 75 %
 • Hållbar resursanvändning: Varvtalsreglerade komponenter säkerställer en optimal behovsanpassad kylning och därmed längre ekonomisk livslängd för komponenterna i kapslingen
 • Mer miljövänlighet: 56 % lägre GWP-värde genom användning av köldmediet R-513A

Rittal hjälper dig att bli snabbare

Tid spelar en stor roll i verksamheten – Blue e+ S kylaggregat sparar tid vid konstruktionen, planeringen, beställningen och vid hanteringen.

Mer flexibelt på alla plan:

 • Mer flexibel inom konstruktion eftersom alla data finns tillgängliga i Eplan Data Portal
 • Mer flexibel planering och beställning genom konfiguration av kapsling och kylning i RiPanel
 • Mer flexibel vid hanteringen, eftersom man inte längre måste packa upp produkten för att hitta serienumret då detta är tryckt på förpackningen
 • Mer flexibel beräkning av den nödvändig klimatiseringen med hjälp av programvaran Therm
 • Mer flexibel användning tack vare användning över hela världen genom unik flerspänningskapacitet och nationella godkännanden (cUL Listed, cULus FTTA, CE & EAC)

Rittal hjälper dig att utforma dina processer, så att de blir felsäkra

Säkerhet är en nyckelfaktor för hela värdeskapandet – Blue e+ S-kylaggregaten är maximalt tillförlitliga, mindre underhållsintensiva och snabbt redo att användas.

 • Högre säkerhet: Inbyggd kondenshantering som standard vid kylaggregat redan från 300 W
 • Högre felsäkerhet: Maskinstillestånd undviks genom att utrustningens tillstånd identifieras direkt via LED-belysning, även på avstånd (gult = icke-kritiskt fel; rött = allvarligt fel)
 • Mer skydd mot yttre påverkan: Den skummade tätningen säkerställer en hög skyddsklass på IP55
 • Högre planeringssäkerhet: Säker tillgänglighet och korta leveranstider för produkter och reservdelar över hela världen (standardprodukter från lager)
 • Högre tillförlitlighet: Säker användning i temperaturintervallet från -20 till +60 °C

Rittal hjälper dig med att underlätta ditt arbete.

Koncentrera dig på det väsentliga – Blue e+ S-kylaggregat underlättar planering, drift och montering.

 • Enkel drift: Intuitiv drift via intelligenta gränssnitt (NFC för app, USB-anslutning för programuppdateringar och tjänster, display)
 • Enkel att underhålla: Minskade underhållskostnader genom enkel åtkomst vid underhåll och service och enkelt komponentbyte
 • Enklare planering: Minskade planeringskostnader tack vare enhetliga, rektangulära monteringshål för alla monteringstyper (påbyggnad eller fullständig inbyggnad)
 • Enkel att placera ut: Optimal inställning och urval med hjälp av stödjande verktyg som programvaran Therm, Scan & Service App, Quick Finder
 • Lätt att montera: Optimerad hantering och tidsbesparing vid monteringen tack vare monteringshjälpmedel

Rittal hjälper dig att skapa mervärde genom digitala lösningar

Den som har ett digitalt helhetsperspektiv skapar mervärde – Blue e+ S-kylaggregat säkerställer ännu smidigare processer med hjälp av smarta appar och tjänster.

1. Smart Service

Automatiserad kontroll av Blue e+-kylaggregaten i realtid garanterar snabb och effektiv avhjälpning av fel:

 • Ökad tillgänglighet för maskinerna
 • Höjning av serviceeffektiviteten och sänkning av servicekostnaderna genom behovsstyrt underhåll
 • Snabb problemanalys och problemavhjälpning med hjälp av fjärrdiagnostik

Ta reda på mer

2. Scan & Service-appen

Via NFC kan du upprätta en förbindelse mellan en smart mobiltelefon och kylaggregatet för att kunna överföra apparatdata och parametrar eller skanna QR-koden för att få en översikt över all relevant produktinformation:

 • Snabbare inställning och idrifttagning av dina kylaggregat
 • Arbeta mer tidseffektivt med hjälp av Fast-Copy (kopiera inställningarna 1:1 till flera kylaggregat)
 • Ta fram och skicka servicemeddelanden
 • Ta fram och skicka beställningslistor med tillbehör och reservdelar
 • Bättre överblick över all produktinformation 
 • Hantera skannade produkter

Övertyga dig om fördelarna med Blue e+ S live

Besök oss på en av mässorna och ta reda på mer om världens effektivaste kylaggregat för kapslingar!

Datum Mässa Ort
5 –7 april. Drives & Controls Birmingham, Storbritannien
5 –8 april. SIAMS Moutier, Schweiz
3 –5 maj. EL & Teknik Odense, Danmark
3 –5 maj. Teknologia Helsingfors, Finland
10 –12 maj. Cebeo Bryssel, Belgien
10 –13 maj. Intertool Wels, Österrike
11 –13 maj. Smarter E München, Tyskland
11 –12 maj. all about automation Düsseldorf, Tyskland
18 –19 maj. all about automation Heilbronn, Tyskland
18 –20 maj. Indumation Kortrijk, Belgien
17 –20 maj. Amper Brünn, Tjeckien
24 –26 maj. SPS Parma, Italien
30 maj –2 juni. HANNOVERMÄSSAN Hannover, Tyskland
31 maj –2 juni. Eliaden Lillestrøm, Norge
13 –17 juni. Biehmh Bilbao, Spanien
29 –30 juni. all about automation Hamburg, Tyskland

Vi står till er tjänst.

Har du några frågor? Skriv gärna till oss. Vi svarar gärna på alla dina frågor om Blue e+ S och Blue e+-kylteknik.