Hållbarhet som fungerar

Minska CO₂-utsläppen med Blue e+

Vi hjälper dig att minska koldioxidutsläppen från maskiner och anläggningar med världens mest effektiva klimatiseringslösningar och Smart Service-koncept. Ett Blue e+-kylaggregat sparar in i genomsnitt 1 ton CO₂ per år. Det motsvarar koldioxidupptaget från ett bokträd under 80 år. Rittals produktfamilj Blue e+ erbjuder lösningar för alla krav och varje användningsområde.

Tänk om! Upptäck dina möjligheter till ökad effektivitet och hållbarhet.

Teknik som gör skillnad

Hållbarhet på alla nivåer

Den världsunika hybridtekniken ger en genomsnittlig energibesparing på 75 %i jämförelse med konventionella system. Det ger en betydande minskning av CO2-avtrycket och bidrar på ett viktigt sätt till klimatneutraliteten. Längre livslängd för installerade komponenter, global användbarhet och digitala serviceerbjudanden säkerställer hållbarhet på alla nivåer.

Blue e+ ger maximal effektivitet

Definitionen av effektivitet? Less is more. Eller: Blue e+-kylaggregat minimerar kostnaderna och bidrar till en bättre miljö.

Revolutionerande energieffektivitet genom innovativ hybridteknik:

 • Två parallella kylkretsar som arbetar separat eller tillsammans beroende på temperaturskillnaden.
 • Passiv kylning: Kylkrets med Heat pipe (avleder värme från kapslingen när omgivningstemperaturen ligger under börvärdet)
 • Aktiv kylning: Kompressorkylkrets med varvtalsreglerade komponenter för behovsanpassad kylning

Inverterstyrning håller temperaturen i kapslingen konstant, vilket förlänger komponenternas livslängd.

En teknik som har visat sig spara i genomsnitt 75 % energi.

En produkt för alla användningsområden

Säg hejdå till produkter som inte är kompatibla. Sådana finns inte hos Rittal. Våra Blue e+-lösningar passar alltid: För alla användningsområden, användningsplatser eller effektområden.

Maximal flexibilitet tack vare unik variabel spänning

0,3 kW och 0,5 kW 110–240 V, 1~, 50/60 Hz
1 kW 110–240 V, 1~, 50/60 Hz
380–480 V, 2~, 50/60 Hz
1,3 kW 2,6 kW 110–240 V, 1~, 50/60 Hz
380–480 V, 3~, 50/60 Hz
3,8 kW 5,8 kW 380–480 V, 3~, 50/60 Hz
 • Kan användas över hela världen tack vare landsspecifika godkännanden och data
 • Flexibel användning tack vare brett temperaturområde från -20 °C till +60 °C (-30 °C till +60 °C för utomhuskylaggregat)

Ökad hållbarhet med hjälp av säkerhet

Säkerhet är en nyckelfaktor för verksamhetsdriften – Blue e+-kylaggregaten är maximalt tillförlitliga, mindre underhållsintensiva och snabbt redo att användas.

 • Ökad säkerhet tack vare hög kapslingsklass på IP 55 resp. IP 56 hos utomhuskylaggregat
 • Ökad säkerhet tack vare integrerad kondensatavdunstning som standard redan från 0,3 kW
 • Snabbare leveranser och säker tillgång till produkter och reservdelar över hela världen (standardprodukter i lager)
 • Högre serviceeffektivitet och bättre serviceprocesser med förebyggande underhåll

Blue e+ är utformat för att göra ditt jobb så enkelt som möjligt

Fokusera på det väsentliga – med enkel planering, drift och montering

 • Snabbare utformning och parametrering med hjälp av verktyg (programvara Therm, Scan & Service-appen, Quick Finder)
 • Lägre planeringskostnader tack vare enhetliga, rektangulära monteringshål för alla monteringstyper (påbyggnad, delvis inbyggnad (från 1,6 kW) och komplett inbyggnad)
 • Lägre underhållskostnader tack vare enkel åtkomst vid underhåll och service och enkelt komponentbyte
 • Enklare manövrering tack vare intelligenta gränssnitt: NFC-gränssnitt för Scan & Service-appen, USB-anslutning för programvaruuppdateringar och tjänster, display (upp till 1 kW) eller pekskärm (från 1,6 kW), IoT Interface för fjärrövervakning

Våra klimatlösningar – hemma i alla branscher

Utforska den optimala lösningen för din bransch. Individuella utmaningar innebär olika branschspecifika krav. Vår breda portfölj med olika kylaggregat erbjuder en passande lösning för varje bransch.

Ta reda på mer

NYHET: Ännu mer hållbarhet, ännu mer effektivitet: Blue e+ S

Låt dig inspireras av de nya ”Blue e+ S”-kylaggregaten i effektsklasserna 300–1 000 W: Ny design, smarta funktioner och ännu snabbare processer tack vare Rittal Smart Service-konceptet ger ännu mer klimatneutralitet och sänker kostnaderna.

Ta reda på mer

Produktgalleri

Simply retrofit now!

With the air diverter for Rittal cooling units, you achieve a targeted routing of cold air to avoid the formation of heat nests.

Find out more

Kylaggregat i de lägre effektklasserna med den beprövade Blue e+-tekniken erbjuder världens högsta energieffektivitet. Det leder till en betydande minskning av CO2-utsläppen från maskiner och anläggningar. Ett nytt köldmedium ger även 56 % lägre GWP-värde (Global Warming Potential). Blue e+ S finns i ny design och med många smarta funktioner. Använd vår omställningshjälp!

Ta reda på mer

En världsunik CO2-utjämning genom innovativ hybridteknik. I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknik. Unik variabel spänning för användning i hela världen. Enkel manövrering med pekskärm. Identiskt monteringshål (påbyggnad, delvis inbyggnad eller inbyggnad) för fyra effektklasser (1,6 kW–5,8 kW).

Ta reda på mer

Energieffektiva och CO2-besparande väggmonterade kylaggregat. Blue e+ kemiutförande i effektklasserna 1,6 kW till 5,8 kW. De ger optimalt skydd för utsatta miljöer genom speciallackering av komponenterna – särskilt inom ramen för tillämpningar där svavelsyra kan finnas som aerosol i luften.

Ta reda på mer

Energieffektiva och hållbara väggmonterade kylaggregat Blue e+ Outdoor i effektklasserna 1,5 kW till 5 kW. De ger optimalt skydd i krävande miljöer tack vare den höga kapslingsklassen på IP 56/UL typ 12/3R/4 och temperaturområdet på -30 °C till +60 °C. Kylaggregatet kan monteras på tre sätt (påbyggnad, delvis inbyggnad och komplett inbyggnad) i exempelvis Toptec-projektlösningar.

Ta reda på mer

Hållbar, flexibel och kompakt: Blue e+ Chiller ger en central och sparsam kylning av kylvätskan som försörjer bl.a. luft-/vattenvärmeväxlare. Upp till 70 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och inverterteknik. Internationella godkännanden och variabel spänning möjliggör användning i hela världen. Enkel manövrering med pekskärm samt intelligenta kommunikationsgränssnitt ger smidig manövrering och analys.

Ta reda på mer

Hållbarhet som gör det möjligt att arbeta digitalt

Digitala fördelar för lägre CO2-avtryck

Den som har ett digitalt helhetsperspektiv skapar mervärde – Blue e+ kylaggregat säkerställer ännu smidigare processer med hjälp av smarta appar och tjänster.

Via NFC kan du upprätta en förbindelse mellan en smart mobiltelefon och kylaggregatet för att kunna överföra apparatdata och parametrar eller skanna QR-koden för att få en översikt över all relevant produktinformation:

 • Snabbare parametrering och idrifttagning av dina kylaggregat
 • Arbeta tidseffektivare med hjälp av Fast-Copy (kopiera inställningarna 1:1 till flera kylaggregat)
 • Ta fram och skicka servicemeddelanden
 • Ta fram och skicka iväg kom ihåg-listor med tillbehör och reservdelar
 • Bättre överblick över all produktinformation
 • Förvalta skannade produkter

IoT interface är en central beståndsdel för intelligent sammankoppling av Rittals kyllösningar eller sensorer för övervakning av omgivningsförhållanden. Det är utrustat med en mängd olika gränssnitt och protokoll, och används för insamling och överföring av data till överordnade IT-system eller system för lokal övervakning av maskiners status.

 • Effektivare tack vare optimal integration av kylaggregat, Blue e+ Chillers och sensorer i Industri 4.0-tillämpningar
 • Snabbare och mer konsekvent kommunikation från sensor till molnet
 • Säkrare tack vare anslutning till överordnade övervaknings- eller energihanteringssystem

Ta reda på mer

Referenser och utmärkelser

Vi står till er tjänst.

Har du några frågor? Skriv gärna till oss. Vi svarar gärna på alla dina frågor om hållbar Blue e+-kylteknik.